Podle hejtmana jsou úředníci pod tlakem

Hejtman Pardubického kraje Martina Netolického je evidentní, že by úředníci rozhodovali pod velkým politickým tlakem. Foto: pardubickykraj.cz

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) chce, aby o výjimce z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice rozhodl jiný krajský úřad. Úředníci jsou totiž podle něj pod velkým politickým tlakem.

Proti hnědouhelné elektrárně vystupují ekologičtí aktivisté, hovoří se na všech úrovních o smysluplnosti tepelné energie. Kraj nedávno obdržel od lidí petici, občané byli i na zastupitelstvu.

Čtěte také:
Aerolinky ukazují, o co opravdu jde s CO2
Extinction rebellion je to pravé nebezpečí

Na jedné straně krajská samospráva schválila energetickou koncepci, na straně druhé přicházejí na krajský úřad nejrůznější petice. A samozřejmě diskuse, které jsou vyvolávány o smysluplnosti tepelných elektráren, vyvolávají politický tlak, pod kterým by úředníci neměli být,” řekl hejtman. „A já se domnívám, že toto je přesně důvod takzvané systémové podjatosti. Celý krajský úřad by byl vyloučen ze správního rozhodování a věc by byla prostřednictvím ministerstva životního prostředí postoupena jinému krajskému úřadu,” dodal hejtman.

Pardubický kraj v létě vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí kraje podle ministerstva obsahovalo věcné i procesní vady. Elektrárna žádá o výjimku, protože k dosažení limitů, které nově požaduje Evropská unie od srpna 2021, by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí. Žádost o výjimku se týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil při žádosti o udělení výjimky generální ředitel Sev.en EC Václav Matys.

Společnost Sev.en EC musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti. Technici Elektrárny Chvaletice mezitím ladí technologické a výrobní procesy, aby elektrárna co nejdříve splnila nové evropské emisní limity. Výjimku z emisních limitů již nedávno úřady udělily Teplárně Olomouc a v příštím roce o ni chce požádat několik dalších energetických zdrojů v Česku.

„V jednom metru krychlovém spalin musíme najít a zachytit mikrogramy rtuti. To poměrově odpovídá úkolu najít a zachytit několik pingpongových míčků z prostoru, který je stejně velký jako O2 arena v Praze. Hodně si slibujeme od tzv. látkových filtrů. Naši kolegové z Teplárny Kladno s nimi dosahují skvělých výsledků, a to nejen v případě zachytávání prachových částic, ale právě také rtuti a dalších znečišťujících látek. Co se týče oxidů dusíku, tam se již pohybujeme velmi těsně nad hranicí nových emisních limitů a jejich splnění už je jen otázkou správného nastavení,“ vysvětlil Aleš Pánek, zástupce útvaru pro životní prostředí Elektrárny Chvaletice.

„Podstatné je pro nás to, že podle ministerstva krajský úřad nepochybil, když nám v červenci udělil výjimku. Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky. Při této příležitosti považuji za vhodné uvést na pravou míru aktivisty šířenou dezinformaci, že udělení výjimky by mělo negativní dopad na životní prostředí. Životní prostředí se uvedením nových technologií v elektrárně každopádně zlepší, a to nejen na Pardubicku. Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily. Ostatně ze stejných důvodů o ni žádají i ostatní. Historie ukazuje, že k pokroku nevedou zbrklé zákazy a omezení, ale dlouhodobě rozvíjené nápady a inovace,“ dodal Matys.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu