Severočeské doly pečují o unikátní přírodní památku

kozinec dánský_compressed

Jednou z chráněných rostli ve Střezovské rokli je i Kozinec dánský. Foto: wikipedia.org Tomáš Merta

Severočeské doly se v rámci kompenzačního opaření za úbytek biotopů při provádění hornické činnosti nedávno zavázaly k péči o unikátní přírodní památku Střezovská rokle, která se nachází východně od obce Březno.

Střezovská rokle je charakteristická strmými svahy pozoruhodných tvarů a výskytem cenné teplomilné vegetace. Přírodní památkou byla lokalita vyhlášena výnosem Okresního národního výboru v Chomutově v roce 1966. Díky ochraně se vytvořila rokle s teplomilnými stromy a keři. Byla domovem četných chráněných druhů živočichů a hlavně rostlin, jako například kosatce žlutého, kociánka dvoudomého, kozince dánského, vemeníku dvoulistého nebo zeměžluči hořké. V teplomilných trávnících připomínajících step, které se dříve využívaly jako pastviny, ještě dnes najdeme zbytky dříve rozšířené kostřavy waliské, růže keltské a rozrazilu rozprostřelého, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu
Největší jezera v ČR vznikla díky těžbě uhlí

I přes statut přírodní památky zde však v posledních desetiletích zde ale docházelo k postupnému zarůstání nepůvodními náletovými dřevinami, erozi a degradaci půdy způsobené pesticidy a hnojivy z okolních polí a dokonce i k zakládání černých skládek.

K  udržení biodiverzity tohoto unikátního území bylo bezpodmínečně nutné začít s odstraňováním náletových dřevin a nevhodné lesní výsadby a zároveň občas pokosit travnaté plochy a nahradit tak absenci pastvy. Potřebné a nutné péče se v rámci kompenzačních opatření za úbytek biotopů při provádění hornické činnosti ujaly Severočeské doly.

V loňském roce začala v rokli dceřiná společnost Revitrans realizovat nutnou asanaci – odstraňovat nežádoucí nepůvodní náletové porosty a provádět údržbové sečení. Také letos počítají s dalším sekáním travnaté plochy a pokračováním údržby této přírodní památky.

Do rokle přesadili Kozinec dánský

Letos na jaře uskutečnil tým odborníků složený z vědeckých pracovníků České zemědělské univerzity v Praze, rekultivačních pracovníků SD a dceřiné společnosti Revitrans plánovaný transfer kozince dánského z míst budoucího postupu Dolu Nástup Tušimice u vrchu Farářka a Březenské nádrže. Jako vhodné náhradní stanoviště byla vybrána Střezovská rokle, tedy místo kde se vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně kozince dánského. Z jeho přenesených drnů vypěstovali botanici ČZU v kontejnerech a volné půdě 26 rostlin, které vysadili do náhradních lokalit ve Střezovské rokli.

Zhruba 18hektarový prostor Střezovské rokle s unikátní geomorfologií čeká v blízké budoucnosti kromě Severočeskými doly prováděné asanace expanzivních dřevin a stabilizace původních přírodních biotopů také vybudování naučné stezky se zastávkami, opatření informačními tabulemi a obnova polní cesty. To jsou záměry, které hodlá se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody zařadit do plánu zpřístupnění přírodní památky její bezprostřední soused a vlastník – obec Březno.

Mohlo by vás zajímat:
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Google obsadí uhelnou elektrárnu