Sláva krušnohorského hornictví je ve Štrasburku

Konečná_compressed

Hejtman Bubeníček a europoslankyně Konečná při vernisáži výstavy ve Štrasburku. Foto: Konecna.cz

Ojedinělý projekt přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko představuje putovní přeshraniční výstava s názvem „Sláva krušnohorského hornictví“. Ta na své pouti dorazila až do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Na dvaceti panelech si může každý návštěvník prohlédnout společnou historii více než osmi set let hornictví na obou stranách Krušnohoří. Součástí expozice jsou i ukázky historických hornických nástrojů a také hornin dobývaných v krušnohorských dolech.

Čtěte také:
Most chystá unikátní výstavu uhelných obrazů
Nová kniha o hornické historii Krušných hor

Výstavu v budově Evropského parlamentu uspořádal europoslanec Jiří Maštálka ve spolupráci s dalšími poslanci EP Kateřinou Konečnou a europoslancem za Svobodný stát Sasko Hermannem Winklerem. Záštitu nad expozicí přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Společná historie, kterou psali lidé z obou stran Krušných hor, si takovou poctu zaslouží,“ uvedl při vernisáži Maštálka.

Europoslankyně Konečná dodala, že hornická historie regionu byla založena mimo jiné na principech přátelství, pomoci a spolupráce horníků, což by měly být i hlavní pilíře pro fungování Evropské unie.

Výstavu „Sláva krušnohorského hornictví“ připravil Ústecký kraj v rámci stejnojmenného projektu, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti a programem přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3.

Panelová výstava se stručnými českými, německými a anglickými texty, doplněná množstvím fotografií, popisuje více než osmi set letou slávu krušnohorského rudného hornictví.  Celkem 20 panelů je rozděleno do tří skupiny UNESCO, HISTORIE a SLÁVA. První část přibližuje problematiku zápisu Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge do UNESCA. Oddíl HISTORIE vás zavede k počátkům těžby v Krušnohoří, zajímavé jistě budou panely o středověkém hornickém oděvu a rozmanitých činnostech v dole. Část SLÁVA pojednává o výjimečných aspektech působení hornické činnosti na krajinu a život obyvatel Krušných hor, ať již v oblasti umění, objevů či krušnohorského hornického práva.

Mohlo by vás zajímat:
Hornické muzeum v Krásně otevřelo brány
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
Opuštěné hornické město láká turisty