Soud zrušil Chvaleticím výjimku chybně

Elektrárna Chvaletice prošla v minulých letech rozsáhlou ekologizací za miliardy korun, přesto je trnem v oku ekologických aktivistů. Foto: Severní energetická

Olomoucký krajský soud chyboval, když zrušil emisní výjimku pro rtuť a oxidy dusíku v Elektrárně Chvaletice na Pardubicku. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí. Krajský soud původně tvrdil, že úředníci z krajského úřadu a ministerstva nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky. Nyní se musí ke sporu vrátit a rozhodnout znovu. Verdikt NSS je dostupný na úřední desce.

Soud měl přihlédnout ke skutečnosti, že skutkový stav věci se bude v průběhu trvání emisní výjimky nutně měnit (a to plně v souladu se smyslem a cílem této výjimky), a tuto skutečnost uvážit a zahrnout do svých závěrů,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Zda byly stanovená doba výjimky, emisní limity v ní uvedené a závazné podmínky obsažené v harmonogramu udělené výjimky dostatečné a zároveň přiměřené, je odlišná otázka. Odpovědět na ni bude muset krajský soud na základě podaných žalobních námitek v dalším řízení,“ uzavřel NSS.

Ve Chvaleticích nasadí proti prachu speciální postřik

Olomoucká pobočka Krajského soudu v Ostravě v březnu na základě žaloby Hnutí Duha a Frank Bold Society zrušila výjimku z emisních limitů, o kterou elektrárna usilovala od roku 2019 a kterou vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Krajský soud tehdy v rozhodnutí uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let.

Rozhodnutí krajského soudu neznamenalo pro elektrárnu zastavení provozu. Pokračovala podle platného integrovaného povolení.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.