Ve Chvaleticích nasadí proti prachu speciální postřik

Elektrárna Chvaletice prošla v posledních letech nákladnou modernizací a ekologizací. Foto: Sev.en Energy

Chvaletická elektrárna, kterou provozuje energetická skupina Sev.en Energy, realizuje další opatření zaměřená na snižování prašnosti na složišti popílku a navazujících rekultivacích. 

Máme k dispozici stabilní skrápěcí zařízení, během roku se také přímo do provozu posílají kropicí vozy. Jako další opatření jsme nově na základě podnětů obyvatel Hornické kolonie ze starých Chvaletic přidali i speciální postřik. Jedná se o prostředek Biocover, což je tekutá směs, která na povrchu oschne a vytvoří laicky řečeno povlak, který snižuje prašnost. S postřikem začneme hned v jarních měsících, pravděpodobně od března. V zimních měsících, kdy je půda zmrzlá, tato opatření nejsou efektivní,“ vysvětlil správní ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask.

Pardubicím hrozí dramatické zvýšení účtů za energie

Na jaře se v rámci rekultivací plánuje dokončení takzvané stavby 7, která počítá s biologickou rekultivací na území zhruba o rozloze 30 hektarů. „Bude sem navezeno asi 30 tisíc kubíků zeminy, kterou už máme připravenou na deponii a území bude překryto přibližně dvaceticentimetrovou vrstvou. Počítá se s tím, že část území bude zalesněna, většina plochy bude osázena travní směsí a lučními květinami, takže se území stane i biotopem pro drobný hmyz. Práce na sedmé etapě prací by měly být hotové během jara, plynule na ně naváže osmá etapa,“ dodal ředitel.