Stonava: Poslední šachta i poslední vozíky

Foto: OKD

Park u dětského hřiště a areálu PZKO ve Stonavě je místem pro poslední vozíky vyvezené z utlumovaných dolů Darkov a ČSA. Nachází se ve společnosti dalších hornických artefaktů včetně pomníku obětem výbuchu ve 29. sloji na Dole ČSM-Sever v roce 2018.

Už při plánování vyvezení symbolicky posledních vozíků z lokalit ČSA i Darkova jsme byli upřímně přesvědčeni, že se oba ocitnou na místě odpovídajícímu jejich významnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byl ze strany pana starosty obce Stonava navržen právě místní park, což odpovídalo našim představám, firma souhlasila,“ řekl pro Měsíčník Horník výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Čtěte také:
Zájem zaměstnavatelů o horníky se zvyšuje
Seismická aktivita v revíru OKD

Ve stonavském parku stojí přitom od roku 2014 důlní vozík připomínající tehdejší sté výročí Kroužku krojovaných horníků Stonava. V roce 2016 k němu přibyl poslední vozík z Dolu 9. květen, jehož vloni zasypaná těžní jáma se nachází na hranici katastru Stonavy a Horní Suché. A v roce 2019 žulový monument ve tvaru slzy k uctění památky dvanácti polských a jednoho českého horníka, obětí výbuchu na Dole ČSM z 20. prosince 2018.

Jsme na to hrdí. Obec vždy byla a stále je hornická … a dnes už vlastně poslední, kde máme činný důl,“ konstatuje Ondřej Feber, starosta Stonavy. Také on je bývalý havíř, důlní inženýr i záchranář a jako „Armáďák“ si velmi považuje právě uložení posledního vozíku z Dolu ČSA v jeho domovské obci. V té dnes bydlí okolo 1900 obyvatel a až pětašedesát procent z nich pracuje v OKD, státním podniku DIAMO či firmách na šachty a jejich provozy napojených.

Stonava má i dohodu s OKD ohledně kompenzací za prováděnou hornickou činnost na jejím katastru – jedna strana souhlasí s těžbou, druhá s vyplácením náhrad za důlní škody i nákladů na rekultivace území. „Pro rozvoj naší obce je velmi důležitá, zahrnuje i prolomení dřívějších stavebních uzávěr, otevírá nové možnosti pro zájemce o pozemky pro rodinné domky, umožní získat prostředky pro občany v sociální i zdravotnické oblasti či na ozdravné pobyty pro děti,“ popsal Feber.

Ten má také informace o podnikatelích zajímajících se o průmyslovou výrobu právě v jednom z utlumených důlních areálů. „Dnes už to není, jako kdysi, když všechny peníze za černé zlato šly okolo obcí pryč. Teď tady zůstávají. Mám za to, že hornické obce musí být bohaté, aby se pamatovalo nejen na to, co nám hornictví bere, ale i dává,“ uzavřel stonavský starosta.