Studie BP potvrzuje světový negativní trend

Globální analýza potvrdila za kovidový rok 2020 pokles emisí CO2. Tím však pozitivní zprávy končí, protože i loni se potvrdily prakticky všechny negativní trendy, jež stojí proti snaze o snižování emisí.

Pravidelná celosvětová studie společnosti BP dokládá, že rozhodující silou pro snižování emisí oxidu uhličitého nejsou země sdružené v EU, ani Spojené státy. Hegemonem je Čína, která spotřebovává víc energie než spotřeba EU a USA. Což by, s ohledem na počet obyvatel, bylo logické. Jenže nejlidnatější země světa je odpovědná za 31 procent světových emisí CO2. Čínské emise jsou, podle studie, na úrovni 9 893,5 milionu metrických tun. To je asi 2,25 krát více, než jsou emise USA (4 432,2 milionu).

Čtěte také:
Ruské plynové eso v rukávu
Česko téměř veškerý plyn dováží z Ruska

Z dokumentu také vyplývá význam emisí v rozvojových zemích, jež zatím kvůli emisím nikdo nepronásleduje.  Spolu s Čínou totiž vypouštějí dvě třetiny CO2. spolu s Čínou a Indií tyto země také odpovídají za 61 procent spotřeby energie. Zpráva BP je k dispozici zde.

Nejnovější čísla tak připomínají fakt, který Zelená fronta v evropských zemích vytrvale odmítá brát v potaz. I kdyby všechny země EU přestaly zítra produkovat jakýkoli oxid uhličitý, na jeho globálních emisích by se to téměř neprojevilo. Jednak proto, že už nyní je evropské množství někde pod devíti procenty, za druhé proto, že valná většina ostatních zemí svoji produkci zvyšuje.

Dokud tedy na celosvětové úrovni nedojde ke změně tohoto trendu, jsou zbytečné veškeré snahy o omezení produkce tohoto plynu a tedy o splnění klimatických cílů, jež jsou tím podmíněné. Jestli jde zeleným aktivistům v evropských zemích a USA skutečně o to, co tvrdí, musí neprodleně napřít své úsilí na ostatní země. Protože jejich snižování emisí je nyní rozhodující. (Další údaje uvádíme například zde.)