Doba čtení:1 m, 56 s
Skupina Sokolovské uhelné se soustředí na rozvoj nových technologií. Foto: suas.cz

Společnost SUAS GROUP, sesterská společnost Sokolovské uhelné, zakládá firmu SUAS BESS, která vybuduje bateriové úložiště. V nové firmě má 55 procent SUAS GROUP prostřednictvím společnosti SUAS Clean energy s.r.o. a 45 procent drží EIF, a. s. (Energetický investiční fond). Generálním dodavatelem řešení bude Sokolovská uhelná. Vlastní baterie bude dodávat nizozemská společnost Alfen, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě SUAS GROUP.

Bateriové úložiště o kapacitě 7,44 MWh by mělo poskytovat podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, vyrovnávat odchylky v dodávkách elektrické energie ze Sokolovské uhelné či obchodovat na vnitrodenním trhu s elektřinou.

Bateriové úložiště zapadá do celkové koncepce rozvoje bezemisní energetiky v rámci SUAS GROUP a je i součástí připravovaného hodnotového řetězce Battery Value Chain,“ upřesnil předseda představenstva SUAS GROUP David Najvar.

Do představenstva SUAS a Sokolovské zamířil Filip

Využití bateriových úložišť pro propojení takzvané klasické a moderní energetiky, kde pomocí bateriového úložiště zlepšíme parametry a možnosti současných již postavených zdrojů, vidíme jako logický a ekonomicky efektivní krok na cestě transformace české energetiky,“ uvedl k tomu ředitel EIF v České republice Jiří Strnad.

Bateriové úložiště je jednou ze součástí plánovaného Energy Hubu, kde by se měly propojit dosavadní zdroje energie Sokolovské uhelné, jako je paroplynová elektrárna, teplárna, a připravované fotovoltaické a větrné elektrárny. Bateriové úložiště by mělo být jakýmsi propojovacím prvkem všech dosažitelných zdrojů a umožnit optimálně řídit a regulovat dodávky energie do sítě. Bateriové úložiště je ale jen jedním prvkem z plánovaného bateriového řetězce.

SUAS a Paukner budou stavět rozvodné sítě

Sokolovsko jako budoucí ‚smart region‘ má šanci stát se modelem budoucího bateriového světa. Může zde vzniknout celý řetězec bateriového ekosystému, od těžby lithia přes jeho zpracování, výrobu baterií až po následné využití dožitých baterií z elektromobilů pro akumulaci elektrické energie. Budování bateriových úložišť je jedním ze základních pilířů bateriového ekosystému,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

SUAS GROUP má ambici být moderní energetickou skupinou, která byla založena kvůli útlumu hnědouhelné těžby své sesterské Sokolovské uhelné s tím, že se pohybuje na poli moderní energetiky, developmentu a strojírenství. Společnost Sokolovská uhelná má celkový podíl více než deset procent na HDP celého Karlovarského kraje. Je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11,5 tisíce lidí.