Sucho nahrává údržbě čističek vody

V úpravně důlních vod ČSA dochází v letních měsících k údržbě kalového hospodářství. Foto: Vršanská uhelná

Uprostřed prázdnin obvykle vrcholí suché období, kterého úsek odvodnění Severní energetické využívá k údržbě čerpacích stanic. Protože nejsou v provozu, dají se dělat nezbytné opravy a nátěry. Suché letní období je ideální i pro čištění jímek od nánosů nečistot.

Na sklonku července sací vodní bagr čistil jednu z usazovacích jímek na úpravně důlních vod ČSA. Na stejném místě probíhá i generální oprava druhého shrabovacího mostu a další činnosti v rámci údržby kalového hospodářství. Stavební práce byly zahájeny také v betonových nádržích čističky odpadních vod ČSA.

Čtěte také:
Rekultivaci pomůžou nová auta
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

V Severní energetické došlo k výměně čerpací technologie na stanici číslo 20. Elektrikáři nepoužívané kabely nabalili na cívky k případnému dalšímu použití na ostatních čerpacích stanicích. Ve Vršanské uhelné zajišťujeme obdobné práce. V pomocné čerpací stanici Jan Šverma jsme vyměnili čerpadlo. Důležité je pro nás v této lokalitě udržování provozních čerpacích stanic pro skrápěcí vozy. Máme tři a jsou umístěny podél cesty, kudy řidiči jezdí, aby doplňování vody bylo průběžné a vozidla nemusela zajíždět na jedno centrální čerpací místo,“ vysvětlil Petr Sigmund, vedoucí úseku odvodnění Severní energetické.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu