Archiv štítku: Pardubice


Bude se v Opatovicích spalovat odpad?

Elektrárna Opatovice (EOP) by mohla v budoucnu spalovat směsný komunální odpad, sama ale žádné aktivní kroky vedoucí ke vzniku zařízení na energetické využití odpadů nepodniká.