Archiv štítku: SDAS


Jarní rekultivační seminář v Tušimicích

Na pravidelném semináři Severočeských dolů a České zemědělské univerzity se sešli představitelé sousedních obcí z okolí Dolu Nástup Tušimice (DNT), úřadů státní správy a veřejnosti, aby se zevrubně seznámili s výsledky pedologického a biologického monitoringu na rekultivovaných plochách DNT.


Odtěžené 2 miliardy kubíků za 72 let

Podle oficiálních statistik dosáhla letos v únoru dosavadní těžba skrývky v lokalitě Tušimice úctyhodných 2 miliard kubíků. Toto těžko přestavitelné množství nadložních a meziložních hmot bylo odtěženo během uplynulých 72 let, kdy se evidují dosažené roční objemy.


Severočeské doly podporují muzeum

S Podkrušnohorským technickým muzeem v Kopistech zaměřeným na historii hlubinné a povrchové těžby hnědého uhlí spolupracují Severočeské doly od jeho založení v roce 2003.


Severočeské doly se blíží těžbě za limity

Severočeské doly (SD) již podaly dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí ministerstvu pro životní prostředí pro první fázi, řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Ministerstvo by ji mělo zveřejnit v řádu dnů.

Kolo pro nadaného braňanského školáka

V Braňanech odstartovaly prázdniny tradiční velkou oslavou konce školního roku. Během zábavného dopoledne plného her a hudby byli oceněni žáci s nejlepším prospěchem. Severočeské doly opět udělaly radost všem braňanským školákům.


Dobrovolníci SD pomáhají okolním obcím

Braňany a Březno, obce těsně sousedící s dobývacími prostory DB respektive DNT, se staly jarními cíli projektu firemního dobrovolnictví Společně a dobrovolně. Zaměstnanci Severočeských dolů zde vysázeli stromy a pomohli s údržbou a oplocením zahrady ve školce.