Taktické cvičení hasičů z Bíliny

Transport raněného z nebezpečné zóny do dekontaminačního stanoviště během cvičení. Foto: Hornické listy

Taktické cvičení jednotek zařazených do druhého stupně požárního poplachu se zaměřením na likvidaci úniku amoniaku vodného a záchranu pracovníka obsluhy v Elektrárně Ledvice potvrdilo, že hasiči Dolu Bílina (DB) jsou sehraným profesionálním týmem. Vynikající dojezdové časy, příkladná spolupráce s členy ostatních jednotek opět prokázaly vysokou akceschopnost a připravenost HZSP DB.

Protože hasební obvod HZSP DB zahrnuje od roku 1991 také sousední Elektrárnu Ledvice, uskutečnilo se 22. května taktické cvičení právě tam, napsaly Hornické listy. Podobná cvičení se pořádají zhruba třikrát do roka v nejrůznějších prostředích povrchového dolu, úpravny či elektrárny, neboť kromě vlastní zásahové činnosti jsou spolu se školením a výcvikem důležitou pracovní náplní hasičů z Dolů Bílina.

Čtěte také:
Odstavený velkostroj zase těží uhlí
Při ochraně motýla pomáhají živé sekačky

V loňském roce hasiči DB vyjeli cekem k 974 událostem, a to včetně technických a technologických pomocí či poskytnutí pohotovostního vozidla. A celkem pětatřicetkrát pak vyjeli svými sanitními vozidly. U likvidace požárů zasahovali celkem 18krát. Cílem devíti výjezdů byla Elektrárna Ledvice (4× technická pomoc, 2× planý poplach, 2× asistence a 1× požár). Ledvická elektrárna se stala i místem taktického cvičení, které bylo zaměřené na likvidaci úniku amoniaku vodného z venkovní zásobní nádrže a záchranu zaměstnance externí firmy.

Cvičení se netýkalo jen hasičů DB, ale i ostatních složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Zároveň bylo spojeno s klasickým havarijním cvičením v rámci Skupiny ČEZ. Autorem námětu cvičení byl velitel družstva HZSP DB Tomáš Burda. Kromě 19 hasičů DB a velitele jednotky Břetislava Ondráka se ho účastnil také vedoucí odboru BHP a PO SD Jiří Kučera a hasičské jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (Bílina, Teplice a Ústí nad Labem) i jednotky  dobrovolných hasičů z Braňan, Duchcova a Zabrušan.

Mimořádnou událostí byl únik amoniaku vodného

V úterý 22. května se v 09:00 h v operačním středisku HZSP DB rozezvonil telefon. Směnový inženýr elektrárny nahlásil mimořádnou událost – únik amoniaku vodného v objektu neutralizace chemické úpravny vody, kde se upravuje surová voda pro potřeby technologických zařízení elektrárny. Neprodleně byl vyhlášen poplach a do dvou minut už z garáží vyjížděla jednotka hasičů DB s velitelem zásahu Františkem Hirschem. Poté, co dorazila na místo, byl proveden průzkum. Následovalo – v bezpečnostní vzdálenosti – převlečení do protichemických obleků. Záhy byl v bezvědomí objeven pracovník externí firmy provádějící údržbu. Hasiči ho přenesli z místnosti neutralizace chemické úpravny vody do místa detoxikace, kde mu byla neprodleně poskytnuta první pomoc včetně brzkého odvozu sanitkou rychlé záchranné služby do nemocnice.

Mezitím ostatní členové jednotky společně s dalšími přítomnými hasiči Integrovaného záchranného sboru ÚK, oblečení v protichemických oblecích, vytvořili vodní clonu u kontaminovaného objektu. Krátce po poledni taktické cvičení zaměřené na ověření dojezdových časů, akceschopnost všech jednotek, koordinaci vzájemné komunikace mezi jednotkami a hlavním štábem elektrárny či členy požární hlídky, úspěšně skončilo. Cvičení zaměstnalo více než čtyřicet profesionálních i dobrovolných hasičů z okolí elektrárny, kteří bezchybně zvládli dostatečné zásobování své požární techniky vodou z elektrárenské hydrantové sítě.

Použití protichemických obleků jim také nečinilo žádné problémy, stejně tak nasazení detekčních přístrojů a další techniky. „Spolupráce mezi Elektrárnou Ledvice a profesionálními hasiči Dolů Bílina byla vždy na vysoké úrovni, což potvrdilo i toto taktické cvičení. Mé dojmy z cvičení jsou velmi pozitivní,“ uvedl ředitel Elektrárny Ledvice Jiří Šinágl.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme