Doba čtení:2 m, 12 s
Hlavním palivem teplárny je stále hnědé uhlí s podílem 99 procent. Foto: Sev.en Energy

Léto bylo v českobudějovické teplárně spojeno vždy s plánovanou celkovou letní odstávkou výrobních zařízení. Pauza se využívala k pravidelným revizím, kontrolám, údržbě a opravám zařízení, která jsou jinak v nepřetržitém celoročním provozu. Původně trvala čtrnáct dnů, časem se zkracovala až na tři dny v posledních letech.

Tento krátkodobý výpadek dodávek tepla z areálu na Novohradské ulici byl kryt výrobou v areálu Vráto. Domácnosti tak o teplou vodu nepřišly. Omezení se však týkala některých dodávek tepelné energie výrobním podnikům, které mají specifické nároky například na parametry technologické páry. Letos poprvé se však teplárna bez odstávky zcela obešla. A v budoucnu tomu nebude jinak.

Teplárna díky plánovanému rozvoji, inovacím a modernizaci výrobních zdrojů, postupně provoz v Novohradské ulici vnitřně technologicky rozdělila. Oddělení části provozovaného zařízení umožňuje na tom zbylém provádět údržbu a další potřebné práce.

Elektrárna Tisová letos teplo pro Sokolovsko nezdraží

Neznamená to, že bychom rozsah údržby a dalších s výrobou spojených činností omezovali. To spíše naopak. Pomocí dílčích investic se nám ovšem podařilo zlepšit možnosti našich zařízení v tom smyslu, že jejich odstávky můžeme dělat po částech. To nám pak umožňuje lepší plánování dílčích odstávek zdrojů k údržbě v potřebném čase.  Proto už není třeba v jeden moment odstavovat výrobu v celém areálu,“ vysvětluje Martin Žahourek, člen představenstva teplárny, přechod na „bezodstávkový“ režim.

Je to jedna z méně viditelných změn, jimiž teplárna, v rámci své modernizační strategie, prochází a která významně posiluje bezpečnost a dostupnost dodávek tepelné energie.

Pro zákazníky z oblasti průmyslu je právě dostupnost dodávek velmi důležitá. Vyšli jsme vstříc jejich individuálním potřebám a na přípravě technických řešení jsme úzce spolupracovali,“ dodal Martin Žahourek.

Dlouhý: Vláda se otočila k podnikatelům zády

Upozorňuje přitom, že při tak složité technologické výrobě, jakou kogenerační produkce tepla a elektřiny je, vždy jde o komplikovanou a koordinačně náročnou operaci i pro zkušené zaměstnance. Výsledkem jsou ale nemalé výhody plynoucí z nepřerušované dodávky energií z teplárny.

Na druhou stranu, kdyby v minulosti o pravidelné letní odstávce neinformovala média, zákazníci by si jí mnohdy ani nevšimli. České Budějovice měly a mají výhodu, že místní teplárna provozuje také záložní zdroj Výtopnu Vráto. Na rozdíl od jiných měst, kde diverzifikované výrobní zdroje nemají. Tuhle výhodu si městská firma udrží i do budoucna poté, co místo dosluhující uhelné výtopny postaví moderní zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto. Bezpečnost, stabilita a dostupnost dodávek je pro systém centrálního zásobování teplem prostě zásadní.

Českobudějovická teplárna tak jako moderní, inovativní a prozákaznická firma letos zažívá historický milník – léto bez celkových provozních odstávek.