Těžba za limity v Bílině se komplikuje

Prolomení těžebních limitů v případě Dolu Bílina odhlasovala v říjnu 2015 vláda Bohuslava Sobotky. Foto: sdas.cz

Cesta k prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severočeském Dole Bílina se komplikuje. Severočeské doly musely původní dokumentaci k těžbě za limity přepracovat. Posuzování záměru na ministerstvu životního prostředí trvá již 22 měsíců a výsledek zůstává nejistý.

Prolomení těžebních limitů v případě Dolu Bílina odhlasovala v říjnu 2015 vláda Bohuslava Sobotky. Severočeským dolům se tím otevřela cesta k dalším 100 až 120 milionům tun kvalitního hnědého uhlí a k prodloužení těžby o 15 let. Vlastník Severočeských dolů, kterým je společnost ČEZ, bílinské uhlí potřebuje pro moderní 660megawattový blok Elektrárny Ledvice i pro Elektrárnu Mělník, kterou se chystá v nejbližších letech modernizovat, uvedl server Euro.cz.

Čtěte také:
Expertní tým prezidenta Zemana podpořil jádro a uhlí
Havárie ve Fukushimě pomohla uhelkám

Schvalovací proces začal startem procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v prosinci roku 2016. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) však nebylo s kvalitou dokumentace spokojeno, a tak sáhlo k nepříliš častému kroku.

„Na základě prostudování výše uvedené dokumentace záměru dospělo MŽP k závěru, že předložená dokumentace záměru neodpovídá požadavkům zákona, resp. požadavkům přílohy č. 4 k zákonu, a proto byla dne 12. 3. 2018 vrácena oznamovateli,“ uvedl v březnu Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí na MŽP.

Severočeské doly až nyní, po více než půl roce, předaly ministerstvu doplněnou dokumentaci. „Předpokládané vlivy na veřejné zdraví a životní prostředí ve všech jeho složkách, a to i s uvažováním spolupůsobícího účinku ostatních zařízení v lokalitě a environmentálního pozadí, nepřekračují při zohlednění opatření, navrhovaných pro vyloučení a minimalizaci vlivů, akceptovatelnou míru,“ uvedli autoři v závěru doplněné dokumentace.

Opačný názor mají ekologičtí aktivisté, kteří další rozšiřování těžby uhlí považují za nepřijatelné. Po zveřejnění dokumentace má veřejnost 30 dní na to, aby poslala ministerstvu životního prostředí své připomínky. Této možnosti využije hnutí Greenpeace a ke stejnému postupu nabádá i další odpůrce těžby. „Je stále možné, že posudek rozšíření dolu Bílina kvůli příliš velkým škodám na životní prostředí nedoporučí, případně těžařům jejich plány znatelně oseká,“ věří Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj