Doba čtení:2 m, 59 s
Předseda dozorčí rady firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce a skupiny SUAS GROUP Pavel Tomek mj. upozornil, že zavedením stropů tržních příjmů z výroby elektřiny týkajících se období prosince 2022 a celého roku 2023 neočekávané zisky zmizí. Ilustrační foto: SUAS

„My určitě chceme vyjít vstříc lidem a podnikům v době energetické krize. Nicméně cena, kterou za to zaplatíme, je skutečně vysoká a hlavně nedává smysl, zejména tehdy, má-li být podporován odklon od využívání uhlí pro energetické využití a budování nových technologií, jež mají toto využití v dohledném období nahrazovat a vytvářet nové pracovní příležitosti pro přechod z odvětví uhelné energetiky,“ okomentoval schválení tzv. windfall tax a zavedení stropů příjmů z výroby elektřiny předseda dozorčí rady firmy Sokolovská uhelná, právní nástupce a skupiny SUAS GROUP Pavel Tomek.

Problém je podle něj v první řadě ve zvoleném období pro srovnání aktuálních mimořádných zisků. Jde o dobu mezi lety 2018 – 2021, kdy na tom uhelná energetika byla velmi špatně, dostala se pod extrémní tlak narůstání ceny emisních povolenek, potýkala se s nízkou prodejní tržní cenou elektřiny a s vysokými náklady na těžbu.

„Sokolovská uhelná ukončovala pracovní poměry se stovkami zaměstnanců, neboť došlo ke zrušení provozu tlakové plynárny, snižoval se počet zaměstnanců v těžebním úseku, vyplácelo se odstupné v řádu 1 miliardy korun. Prováděly se odpisy řady zařízení opět v řádech stovek milionů korun. Tato období tedy rozhodně nemohou být považována za standardní a běžná, proti kterým by se měl z pohledu neočekávaných zisků poměřovat rok 2022 nebo rok 2023,“ napsal Tomek.

Sokolovská uhelná nabízí pomoc firmám

Tomu vadí i fakt, že se windfall tax dotkne jen některých subjektů. „Tento atypický úkaz v právním řádu znamená předvýběr konkrétních poplatníků ke zdanění. Ti jsou definováni vyjmenováním rozhodných činností, což by mohlo naznačit odvětvové zařazení, ale na druhou stranu jsou tito poplatníci selektivně určeni podle tržeb roku 2021. Limity těchto tržeb jsou nastaveny tak vysoko, že je opravdu splňuje jen malá hrstka konkrétních subjektů. S klidným svědomím tak můžeme tuto daň označit jako jednoznačně personalizovanou,“ uvedl Tomek.

Se stropy neočekávané zisky zmizí

Ten současně upozornil, že zavedením stropů tržních příjmů z výroby elektřiny týkajících se období prosince 2022 a celého roku 2023 ale neočekávané, tedy mimořádné zisky zmizí. Namísto nich budou velmi omezenému okruhu subjektů odňaty výnosy z jiných než pro windfall tax rozhodných činností.

Senátor: Dokud nebude náhrada, musíme zachovat uhlí

„Pro dokreslení nekoncepčního řešení je třeba připomenout, že windfall tax vztažená k období let 2023 až 2025 v našem případě cílí na zdanění neočekávaných zisků z výroby elektřiny. V případě Sokolovské uhelné a její sesterské společností SUAS GROUP budeme čelit nejen dopadům do příjmů z výroby a prodeje elektřiny, půjde také o dopady do příjmů z těžby hnědého uhlí, která není rozhodnou činností. Dále se jedná o úrokové výnosy z finančních prostředků, kterými společnost disponuje, a to jen díky vstřícné politice akcionářů, kteří si nechtěli vybrat v rámci dividendové politiky své finanční prostředky z majetku společnosti a zachovávali tyto finance ve společnosti hlavně za účelem naplnění plánovaných transformačních cílů, pro rozvojové projekty,“ upozornil předseda dozorčí rady, podle nějž firma připravila plán využití brownfieldů, kde v současné době rozbíhá řadu projektů výstavby fotovoltaických elektráren. „Očekávali jsme, že naše společnost bude mít výnosy z přenechání těchto pozemků pro výstavbu elektráren. Bohužel tyto výnosy, které zatím neměla a nemohou být zohledněny ve srovnávacích základech, musí nyní zahrnout do daně z neočekávaných zisků,“ vysvětlil Tomek.

Ten zároveň upozornil na fakt, že hnědouhelné společnosti se potýkají s neochotou bank financovat rozvojové a transformační projekty, proto musí využívat vlastní zdroje.