Topíte uhlím? Buďte v klidu

komentare_iuhli_800x600Ti, kdo doma topí uhlím, se v posledních téměř deseti létech mohli spolehnout, že ceny uhlí se příliš nemění, ať se na světových komoditních trzích děje cokoliv. To by mohlo vydržet i v blízké budoucnosti.

Ceny uhlí, kterým topí české domácnosti, nepodléhaly v posledních létech velkým výkyvům na rozdíl od tržních cen většiny energetických komodit. Ukazují to výsledky cenových šetření Českého statistického úřadu o vývoji průměrných cen patrně nejrozšířenějšího typu uhlí používaného v domácnostech – ořechu 2. Průměrné ceny (viz graf dále) vystoupaly v létech 2005 až 2008 na úrovně mezi 330 až 340 korunami za jeden metrický cent. Jde, více méně, o konečnou cenu pro zákazníka, neboť je v ní již zahrnuta daň z přidané hodnoty i daň z pevných paliv a obsahuje rovněž marže těžařů a prodejců.

Čtěte také:
Evropa zažívá uhelnou renesanci
OZE mají největší výkon, ale jen na papíře

Proč zůstávají ceny uhlí tak klidné?

Při pohledu na překotný vývoj světových cen uhlí a dalších energetických komodit v minulé dekádě je s podivem, že maloobchodní ceny hnědého uhlí zůstávají tak „netečné“.

Vysvětlení může být relativně jednoduché. Hovoříme-li o světových cenách uhlí, jsou na mysli hlavně ceny uhlí černého (koksovatelného i energetického). Nicméně české domácnosti, pokud topí uhlím (a není jich tak málo, v tisku se objevují obvykle počty kolem 400 tisíc), topí více uhlím hnědým.

V případě hnědého uhlí se o nějakém světovém trhu příliš hovořit nedá. Je to dáno velkou variabilitou kvality uhlí, kterému je třeba přizpůsobit i topeniště. K tomu přistupují i vysoké dopravní náklady a společně brání vzniku světového hnědouhelného trhu.

Není tu tedy nějaká globální referenční cena a cena hnědého uhlí je spíše výslednicí lokálních podmínek, tj. nákladů na těžbu a distribuci ve vztahu k dostupnosti a cenám alternativních energií atd.

Proč nevidíme žádný cenový trend?

Ze zmíněného grafu je vidět, že přes přibližnou stabilitu konečných cen hnědého uhlí na maloobchodním trhu, ceny u samotných těžebních společností mírně a systematicky rostou. Jako reprezentanta jsme si v tomto ohledu vybrali Severočeské doly, přesněji uhlí kvality ořechu 2z dolu Bílina.

Katalogové ceny tohoto uhlí, které neobsahují ani DPH ani daň z pevných paliv, vzrostly během stejného časového úseku (dekády) zhruba o třetinu. V tomto pohybu se patrně odráží postupný růst nákladů na těžbu.

Jestliže při tom konečné ceny uhlí zůstaly plus mínus na stejné hladině, znamená to, že patrně došlo k postupné slevě na obchodních maržích.

V tomto ohledu příznivě působí okolní nízké ceny energií a energetických surovin. Pokud by totiž např. razantně stoupaly ceny plynu a elektřiny (pro konečného zákazníka), mohly v závěsu růst i ceny hnědého uhlí pro domácnosti. To se však neděje.

Jaké může být pokračování?

Zkušenost posledních let by mohla ještě nějaký čas vydržet a ceny hnědého uhlí, kterým domácnosti topí, by nemusely vzrůstat. Prostor pro cenový růst uhlí by musel vzniknout buď nedostatkem uhlí, nebo razantním zdražením jiných energetických surovin.

Uhlí by mělo být zatím dostatek. Těžební limity se posunuly a s výstavbou nějakých velkých hnědouhelných elektráren, které by mohly tento stav vychýlit, se nepočítá.

V druhém případě se v příštím roce sice na jedné straně kalkuluje s vyhlídkami na udržení cen ropy, jakožto hlavní energetické komodity, případně s jejich mírným zvyšováním, ale se stropem daným těžbou z břidlic, která je pohotově připravena nastartovat, pokud budou tržní ceny příznivější (řekněme blíže 60 dolarům za barel ropy).

Pokud nenastanou nějaké dramatické geopolitické události, pokud se nezadrhne globální ekonomika, pokud něčím negativním ještě nepřekvapí Brexit atd., pak bychom mohli mít v příštím roce podmínky ne nepodobné těm, které vidíme dnes a které uvidíme na konci letošního roku. Uhlí by tedy své uživatele opět nemuselo zklamat.

graf-8-11-2016

Zdroj: ČSÚ – spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb, hnědé uhlí – ořech 2; katalogové ceny bílinského hnědého uhlí ořech 2, jak se je podařilo zpětně dohledat na internetu (rok 2003 a 2009 chybí).

Pozn.: spotřebitelské ceny (ČSÚ) jsou uvedeny včetně DPH a daně z pevných paliv, katalogové ceny uhlí nikoliv. Zobrazené katalogové ceny bílinského uhlí jsou průměrem cen vyhlášených cen pro jednotlivá časová období daného roku (většinou to byla jednotlivá čtvrtletí, ale v poslední době se časový interval vypsaných cen prodlužuje až na celých 12měsíců).

Mohlo by vás zajímat:
Výbuch srazil giganta na kolena
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech