U jezera Most se bude stavět

Jezero Most vzniklo stejně jako jezero Milada u Ústí nad Labem zatopením jámy po těžbě uhlí. Foto: wikipedia.org

Až do června příštího roku bude u jezera Most probíhat další stavba. Tou je výstavba místních obslužných komunikací, tedy silnice a chodníků, a přivedení základních inženýrských sítí, jako je elektrická energie, voda nebo kanalizace.

Stavbou budou významně ovlivněny celé jižní svahy jezera včetně prostoru napojení na komunikaci III/2538 Most – Braňany. Do prostoru staveniště bude po dobu výstavby zakázán vjezd automobilů i vstup osob. Stavba si vyžádá i uzavírku části komunikace v Hřbitovní ulici ve směru k parkovišti u nového hřbitova, o této uzavírce budeme veřejnost včas informovat. „Těší nás, že se veřejnost o jezero zajímá, nicméně zákaz vstupu na staveniště je třeba brát vážně. Předejdeme tím nežádoucím úrazům,“ řekl primátor Mostu Jan Paparega.

Čtěte také:
Spor o pozemky okolo jezera Milada
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

Stavbu prostřednictvím Ministerstva financí kompletně financuje stát a to z prostředků vyčleněných na zahlazování vlivů důlní činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji. Zhotovitelem stavby je firma HERKUL, která se stala vítězem veřejné zakázky s nabídkovou cenou 107,6 milionů korun vč. DPH.

Výstavba obslužných komunikací a přivedení sítí je druhou ze tří zásadních staveb v okolí jezera. První je právě probíhající výstavba silnice Most – Mariánské Radčice. Poslední pak bude vybudování pobřežní oddychové zóny.  Otevření jezera pro veřejnost se předpokládá v červnu roku 2019. „Tento termín v sobě zahrnuje i dostatečnou časovou rezervu, takže červen 2019 lze z pohledu otevření jezera Most veřejnosti považovat za definitivní“, doplnil primátor Paparega.

Mostecké jezero (nebo také jezero Most) je antropogenní jezero, které vzniklo jako projekt rekultivace bývalého lomu Ležáky sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Jezero má rozlohu 311 hektarů, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka činí 75 metrů.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů