Doba čtení:58 s
Přemístění uhelných odtahů bude dokončováno po etapách. Foto: Severočeské doly

Na horních etážích Jižních svahů Dolů Bílina (DB) v místě Bílinského zlomu přes Braňanskou výsypku až po východní svahy elevace Albert probíhají zemní práce na výstavbě nové trasy uhelných odtahů z lomu Bílina. Aktuálně se zde připravuje podloží tras tří pásových dopravníků a obslužné komunikace.

Realizací významné investiční akce bylo pověřeno sdružení dceřiných společností PRODECO (dodavatel technologické části) a Revitrans (zajištění stavební části projektu). Stavební práce byly zahájeny v letošním roce, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Nová silnice na Radovesické výsypce
Důl Ludvik u Chudeřic

Přemístění uhelných odtahů bude dokončováno po etapách. V roce 2020 bude přesunuta první dopravní linka š. 1 600 mm, v roce 2021 odtah š. 1 200 mm a v roce 2022 bude přeložen poslední odtah š. 1 200 mm. Terénní práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Během kontrolních dnů se v místě výstavby pravidelně schází realizační tým. Nové situování tří uhelných odtahů bylo vyvoláno potřebou zvýšit kapacitu vnitřní výsypky DB.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů