Doba čtení:2 m, 27 s
Uhelná elektrárna Počerady by mohla být v budoucnu přestavěna na plyn. Foto: wikipedia.org Petr Kinšt

Se změnou majitele Elektrárny Počerady, která je od letošního roku součástí Sev.en Energy, souvisí také změny v IT systémech, které se v elektrárně využívají. Letošní rok je vyhrazen na postupnou migraci všech informačních systémů do infrastruktury IT Sev.en Energy.

Elektrárna Počerady měla většinu IT systémů nastavenou podle potřeb předchozího majitele. Takže prvním úkolem bylo ve spolupráci se zaměstnanci elektrárny nejprve analyzovat, jaké systémy se zde používají, co za IT potřebu pokrývají a zda jsou i pro další chod elektrárny nezbytné, případně zda ve společnostech skupiny tu konkrétní IT potřebu nepokrývají obdobné systémy, a zda bychom je mohli i zde nasadit a využít,“ uvedl IT manažer společnosti Infotea Zdeněk Pergl, který měl migraci systémů elektrárny do infrastruktury IT Sev.en Energy na starosti.

Čtěte také:
Tykač: Konec uhlí ano, ale s rozumem
Česko je ve fotovoltaice závislé na Číně

V rámci převzetí elektrárny bylo nutné analyzovat a navrhnout pokrytí služeb spojených s koncovým uživatelem a jeho PC (účet, e-mail, ani-tivir, Office, sdílené složky a tiskové služby,…), dále síťové (uživatelské a technologické LAN, internet) a hlasové služby (telefonie, radiostanice, nahrávání). Bylo nutné zajistit implementaci ERP systému SAP a IT systémů podpory výroby (IS výroba, SIS KE, AS8/PASSPORT, PI, Converge Traiding, DAMATIC, Promotic,…), migraci systému GIS, aplikací pro bezpečnost (EZOP, STO,…) a chemickou laboratoř (Chemlab, CA-SEC, QCExpert,…). V neposlední řadě provést převzetí přístupových a stravovacích systémů (K4, Obelix, A4).

První proběhlo nasazení ERP systému SAP. Ten musel být uživatelům k dispozici hned od začátku roku. V lokalitě elektrárny byla také instalována základní IT infrastruktura, kterou nově uživatelé využívají pro sdílené složky a další nezbytné IT služby. Uživatelé asi nejvíce pocítili migraci svých počítačů do prostředí Sev.en Energy. To znamenalo v průběhu několika dní nasazení a zprovoznění více než čtyřiceti nových tiskáren nebo kopírek a přeinstalování šesti desítek počítačů. Došlo i ke změně elektronické pošty. Všichni zaměstnanci elektrárny dostali nové e-mailové adresy s doménou @7.cz.

Do konce měsíce června probíhala migrace stravovacího a docházkového systému včetně výměny karet a od 1. července došlo ke změnám poskytování v oblasti hlasových služeb. Bylo nasazeno nové nahrávací zařízení, takže klíčové telefonní linky již budou nahrávány místně.

Celá migrace našich systémů do infrastruktury Sev.en Energy proběhla velmi rychle a pružně. Přístup společnosti Infotea a především jejích zaměstnanců, kteří se na celé akci podíleli, oceňuji,“ uvedl vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady Pavel Tyrpekl. Postupně se změnou jednotlivých IT systémů také přechází do správy společnosti Infotea počítačová síť. V oblasti IT systémů pro podporu výroby se pro klíčové z nich pořídily nové licence a postupně se instalují a implementují v infrastruktuře Sev.en Energy. Součástí této implementace je i migrace historických dat. Všechny změny by měly být hotovy do konce roku. Jako poslední bude zřejmě migrován na konci roku systém STO (systém technické ochrany).