V Hořanském koridoru se pilně pracuje

V Hořanském koridoru došlo také k přeložení stožárů vysokého napětí. Ilustrační foto: pixabay.com

Čilý stavební ruch panuje v takzvaném Hořanském koridoru i před koncem roku. I když tu hlavní práce na přeložkách inženýrských sítí začnou až za několik let, některé dílčí činnosti už běží naplno.

Už před časem došlo například k přemístění stožárů velmi vysokého napětí, které stály v budoucí trase produktovou, stejně jako byla přeložena linka 22 kV a byla vybudována přípojka pro napájení stanice katodové ochrany a napájení odvodňovacích vrtů pro Vršanskou uhelnou. Aby se uvolnil prostor pro výstavbu produktovodů, bylo přeloženo také zhruba sto osmdesát metrů potrubí společnosti Coal Services, které napájí užitkovou vodou areál Vršan.

Čtěte také:
Od nového roku vznikne Skupina Severní energetická
Zahraniční studenty uchvátilo Uhelné safari

Právě v těchto dnech se dokončuje přeložka vodovodů Severočeské vodárenské společnosti. „Práce na přeložce pitné a užitkové vody v délce zhruba sto metrů byly zahájeny v červnu letošního roku.  Obě tato potrubí o průměru 700 mm byla uložena do nově vybudovaného betonového kolektoru o délce 75 metrů,“ vysvětlil Jan Racín, specialista projektu výstavby inženýrských sítí Hořanského koridoru. Obě potrubí již byla přepojena a zprovozněna a probíhají poslední dokončovací práce na zasypávání kolektoru a vnitřní elektroinstalaci. Celá stavba by měla být hotová do konce letošního roku a následně bude podána žádost k vydání kolaudačního souhlasu.

Současně s touto stavbou probíhá také přeložka části teplovodního napáječe pro město Most společnosti Severočeská teplárenská. „Tato přeložka představuje vybudování tří souběžných tras potrubí o průměrech 2 x 600 mm a 800 mm, v délce zhruba třikrát 1 500 metrů. Práce se rozběhly letos v září,“ uvedl specialista s tím, že přeložka byla rozdělena na 6 úseků, na jejichž výstavbu byli podle zákona o zadávání veřejných zakázek vybráni tři zhotovitelé. „V současné době se dokončuje první fáze výstavby, což představuje vybudování betonových základových prahů osazených ocelovou konstrukcí s plošinami pro uložení potrubí. Až bude tato fáze výstavby dokončena, začne se s montáží potrubí. Termín dokončení přeložky a přepojení nově vybudovaného úseku na stávající teplovodní rozvod je naplánován na srpen příštího roku,“  uzavřel Racín.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme