V jezeře Most se letos nevykoupete

Jezero Most zatopilo plochu 309 hektarů, po obvodu měří zhruba deset kilometrů a maximální hloubka je 75 metrů. Foto: wikipedia.org

Jezero Most, které vzniklo nedaleko stejnojmenného města zatopením jámy po těžbě hnědého uhlí, bude pro veřejnost zpřístupněno o rok později, než bylo ještě loni na podzim vedením magistrátu avizováno. Původní termín otevření území kolem vodní plochy zněl letos v červnu.

Území bývalé hnědouhelné šachty se složitým geologickým podložím totiž velmi komplikuje veškerou stavební činnost v oblasti jezera. „Z důvodů, které žádná ze zúčastněných stran nemohla ovlivnit, rozhodlo vedení města po dohodě se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, coby správcem území, že jezero se veřejnosti otevře až v létě 2020,“ uvedl pro Právo mostecký primátor Jan Paparega (PROMost).

Čtěte také:
Spor o pozemky okolo jezera Milada
Na rekultivačních jezerech může vyrůst elektrárna

Rozsáhlé investice v okolí jezera mají za cíl zajistit například výstavbu obslužných komunikací, chodníků, parkovišť či přívodů elektřiny, vody a kanalizace, které jsou nezbytné pro využití a rozvoj této lokality. Nezapomíná se ani na nové pláže a plovoucí mola kvůli pohodlnému vstupu do vody. V neposlední řadě ani na plovoucí zázemí pro kotvení plavidel jak pro veřejnost, tak pro městskou policii a vodní záchrannou službu.

Staví se tu od června 2017 a investice se blíží 600 milionům korun. „Stavbařům značně komplikují realizaci ztížené geologické a hydrogeologické podmínky podloží bývalého hnědouhelného lomu, je nutné podkladní vrstvy stabilizovat,“ vysvětlila nesnáze provázející stavbu mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Z velkých projektů byla již dokončena obnova osmikilometrová silnice z Mostu do Mariánských Radčic za více než 320 milionů korun. Kopíruje okraj bývalé šachty, která vznikla na místě historického města, a přivede návštěvníky do rekreační zóny. Její součástí je 182 metrů dlouhý most přes čtyřproudovou silnici I/13, železniční trať a řeku Bílinu. K užívání by podle Sedláčkové měla být předána po kolaudaci letos na jaře.

Jezero Most zatopilo plochu 309 hektarů, po obvodu měří zhruba deset kilometrů a maximální hloubka je 75 metrů. Jeho napouštění začalo v roce 2008 a skončilo o šest let později.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů