V Ledvické úpravně uhlí najdete i krásné ženy

V červnu čekají Janu bakalářské zkoušky na Hornicko‑geologické fakultě VŠB – TUO. Foto: Hornické listy

Ženy byly v ledvické úpravně hojně zastoupeny už od jejího vzniku v roce 1964. Na úpravárenských činnostech se výrazně podílejí dodnes a Jana Wolframová patří k jejich nejmladší generaci. Kromě toho, že s přehledem zvládá profesi strojnice úseku prádlo, úspěšně dálkově studuje vysokou školu. Navíc se právě teď s radostí připravuje na roli maminky. Více o sobě prozradila v rozhovoru pro Hornické listy, který přinášíme v plném znění.

Jsou Severočeské doly vaším prvním zaměstnavatelem?

Ne, po maturitě na litvínovské Schole Humanitas jsem krátce pracovala ve výrobě automobilových skel ve sklárně v Chudeřicích. Do úpravny jsem nastoupila v září 2013. O zdejší práci jsem už určitou představu měla, protože můj tatínek celý život pracoval na šachtě v Autodopravě, později Revitransu.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Jaké činnosti jste v úpravně zastávala?

Jako všechny ženy tady, začala jsem absolvováním klasického kolečka. Nejprve tedy jako vybíračka hlušiny v hrubé drtírně a třídírně druhů. Jako strojnice nakládacího zásobníku jsem se zaučila na lanový posun nakládky uhlí do vagonů a složila vážné zkoušky pro sypání uhlí.

Představíte svoji současnou pracovní pozici?

Mým pracovištěm byl donedávna úsek prádlo, kde se zbavuje více popelnaté vsázkové uhlí nežádoucích příměsí. Děje se to metodou rozdružování v zatěžkávací prací kapalině, která vzniká směsí loužence a vody. Veškeré uhlí, které projde prádlem, se sprchuje a tím zbaví zbytků prací kapaliny. Z oplachů a přetoků pracích van se prací kapalina regeneruje pomocí hydrocyklonů tak, aby mohla být dále používána. Mezi moje úkoly patřila kontrola chodu čerpadel, hydrocyklonů, provádění kontrolních odběrů prací kapaliny a samozřejmě úklid pracoviště, čímž se odstraňuje sedimentovaný uhelný prach a zajišťuje bezpečnost pracovního prostředí. I když práce na prádle mi přišla docela fajn, z tohoto úseku a pozice strojnice jsem byla nedávno přeřazena. V souladu s předpisem zákoníku práce zakazujícím těhotným zaměstnankyním vykonávat fyzicky náročnou práci ve směnném provoze, jsem přešla na hrubou třídírnu, kde dělám uklízečku na ranních osmihodinových směnách. Paradoxně mi ale více vyhovoval směnný provoz, na který jsem si zvykla. Mít volno někdy o víkendu a někdy zas i ve všední dny, považuji za výhodu.

Domníváte se, že muži to mají v práci a v životě složitější?

Je třeba rozlišovat. Určitým oborům kralují muži, v jiných jsou zase nepřekonatelné ženy. Myslím si, že ženy jsou obecně trpělivější, pečlivější a vytrvalejší. U nás v úpravně je možnost uplatnění omezována fyzickými předpoklady, proto se tady lépe uplatní muži. Působení žen v úpravárenském prostředí je tedy přirozeně limitováno. Ovšem v drtivé většině na ženách po návratu ze směny zase stojí chod domácnosti – nakoupit, uvařit, vyprat, uklidit a samozřejmě pečovat o děti.

Přináší vám zaměstnání v úpravně, respektive v Severočeských dolech, některé jasné výhody?

Mezi klady určitě patří jistota práce v silné a stabilní společnosti, která má v našem regionu vysoký kredit. Pozitivem jsou také zaměstnanecké benefity – třeba příspěvky na penzijní pojištění, nebo týden dovolené navíc. Mě se navíc týká výhodná podpora studujících při zaměstnání.

Jaký obor studujete?

Kvalifikační dohoda se Severočeskými doly mi umožňuje dálkové studium na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Na Hornicko-geologické fakultě se už šestý semestr věnuji oboru těžba nerostných surovin a jejich využívání. V červnu bych ráda dokončila bakalářská studia. Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila vliv báňské činnosti na životní prostředí v Podkrušnohoří.

Máte představu o tom, jak byste zvýšenou kvalifikaci mohla využít?

Zatím takhle dopředu nepřemýšlím. Prioritou je školu úspěšně dokončit. Nepředpokládám, že s diplomem zůstanu navždy na prádle. Pokud dostanu nějakou nabídku v rámci SD, ráda ji přijmu. Chtěla bych se věnovat problematice životního prostředí nebo rekultivacím. Věřím, že uplatnění najdu, protože bych na šachtě určitě chtěla zůstat. K Dolům Bílina mám vztah nejen přes tatínka, ale i přítele, který je řidičem rýpadla.

Čemu se ráda věnujete ve volném čase?

Momentálně moc volna nemám. Téměř veškerý volný čas věnuji škole. Pomalu se s přítelem připravujeme a moc těšíme na příchod miminka. Jinak mám koníčky jako většina lidí mého věku. V zimě ráda lyžuji. Jako dítě jsem jezdila na hory s ostatními dětmi rodičů zaměstnaných na šachtě. Do odbory organizovaných jarních prázdnin jsem se zapojila i v dospělosti. Učila jsem tam děti lyžovat.

A v létě?

Srdeční vztah mám k rekreačnímu středisku Kralovice, kam jsem jezdila na letní tábor od dětství. Později jsem tam pracovala jako oddílová vedoucí a nakonec poznala i svého partnera. Moc ráda se do Kralovic vracím. V Bílině máme kromě bytu zahradu, které se v rámci možností věnuji. Navíc je to tam prima i pro našeho psa Charlieho. Už se těším na slunečné jaro.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj