Věřitelé dnes rozhodnou o osudu OKD

Ilustrační foto: OKD

Horníci OKD budou dnes netrpělivě čekat, zda budou mít práci i v příštích letech. Foto: OKD

Věřitelé těžební společnosti OKD, která je od června v úpadku, se dnes poprvé sejdou u Krajského soudu v Ostravě a budou rozhodovat o tom, co s firmou dál bude. Mohou ji poslat buď do konkurzu, nebo schválit její reorganizaci.

Při konkurzu by šlo o to rozprodat majetek firmy a zisk rozdělit věřitelům, znamenalo by to prakticky zánik OKD a bezprostřední propouštění. Schválí-li věřitelé reorganizaci, bude podnik fungovat dál a postupovat se bude podle reorganizačního plánu, který rovněž musí schválit věřitelé a soud. Tuto variantu podporuje vláda, krajská tripratita, horníci, vedení OKD i insolvenční správce Lee Louda.

Čtěte také:
Od Bakaly na hranici propasti
Zeman: Bakalu je třeba zavřít

Insolvenční návrh na sebe v květnu podala sama firma. Uvedla v něm, že více než 650 věřitelům dluží přes 17 miliard korun a své závazky nedokáže splácet. Pohledávky nakonec u soudu přihlásilo přes 550 věřitelů, po OKD chtějí dohromady více než 20 miliard korun. Většinu těchto pohledávek ale insolvenční správce neuznal. Dnešní přezkumné řízení u ostravského soudu potvrdilo, že uznané pohledávky dosahují jen bezmála tří miliard korun.

Neuznané pohledávky možná skončí u arbitráže

O neuznané pohledávky se možná povede arbitráž. Jde zejména o dvě pohledávky banky Citibank, které dohromady přesahují 10 miliard korun. Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež je majitelem OKD, a společnost OKD za ně ručila.

Důvodem, proč pohledávky popřel, bylo podle Loudy například to, že se neprokázalo, že společnosti NWR dluh vůbec vznikl. Zástupce banky Citibank včera u soudu řekl, že cílem popření pohledávek Citibank je záměrné poškození věřitelů a snaha vyřadit největšího věřitele z insolvenčního řízení. Insolvenční správce to rezolutně odmítl.

Pohledávky Citibank popřela i samotná společnost OKD. Zástupce Citibank nad tím vyjádřil podiv, protože v návrhu, jejž OKD podala, je Citibank jako největší věřitel s pohledávkou přesahující 380 milionů eur uvedena. Zástupce OKD ale u soudu řekl, že banka byla do insolvenčního návrhu doplněna po nátlaku právníků Citibank.

Neuznání pohledávek vyřazuje Citibank z dnešního hlasování o OKD. Věřitelé, jejichž pohledávky byly popřeny, se sice ještě mohou o hlasovací práva přihlásit, museli by je ale schválit ostatní věřitelé, případně soudce.

Největším uznaným věřitelem je skupina Advanced World Transport (AWT), která přihlásila pohledávky dohromady za více než 460 milionů korun. Prozatímní věřitelský výbor má tři členy. Jsou v něm AWT, český stát (Česká správa sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna.

Na dnešním jednání přečte insolvenční správce zprávu o dosavadní činnosti. Věřitelé pak budou rozhodovat o tom, jakým způsobem se úpadek OKD bude řešit. Hlasovat budou rovněž o věřitelském výboru – mohou zvolit zcela nový a změnit i počet jeho členů, kterých může být tři až sedm. Stejně tak věřitelé mohou změnit i insolvenčního správce. V případě schválení reorganizace by vedení OKD dostalo za úkol zpracovat reorganizační plán, podle kterého by se dál postupovalo. Znamenalo by to postupné zavírání ztrátových dolů, v některých šachtách by se ale těžilo zřejmě až do roku 2023.

Při schválení reorganizace by firma mohla dostat půjčku 700 milionů korun, kterou už jí schválila vláda. Zatím ale není jasné, jestli tato podpora projde u Evropské komise a nebude označena za nedovolenou. OKD půjčku potřebuje, protože se potýká s nedostatkem hotovosti. Důsledkem je například to, že nemá dost peněz na výplaty pro své zaměstnance.

Výplatní termín je v OKD 11. srpna a podle mluvčího OKD Iva Čelechovského část zaměstnanců, konkrétně devět procent s nejvyššími příjmy, dostane jen část své výplaty. Zbytek přijde na jejich účty nejpozději 19. srpna. Vedení podniku zatím nedostane nic a své mzdy si vyplatí až tehdy, když budou uspokojeny mzdové nároky všech zaměstnanců.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
TOP 10 největších uhelných dolů

TOP 10 navždy bohatých