Výjimka pro Chvaletice. Jasno bude v listopadu

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.  Foto: Severní energetická

Ministerstvo životního prostředí rozhodne o výjimce z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice v první polovině listopadu. Dosud úřad čekal na vyjádření dotčených orgánů.

Pardubický kraj v létě vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

Čtěte také:
Tuček: O výjimky budou žádat všechny elektrárny
Chvaletická elektrárna žádá o emisní výjimku

Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí o odvolaní proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ohledně výjimky z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice připravuje, dosud jsme čekali na vyjádření dotčených orgánů, a proto budeme vydávat rozhodnutí v první polovině listopadu,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva.

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí. Žádost o výjimku se v případě chvaletické elektrárny týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil generální ředitel elektrárny Václav Matys.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu