Výjimka pro Chvaletice jde do dalšího kola

V současnosti jsou Chvaletice třetím největším výrobcem elektřiny v České republice s desetiprocentním podílem na českém trhu. Foto: Sev.en Energy

Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o výjimce z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice a vrátilo záležitost úřadu, aby ji znovu projednal a opět rozhodl.

Pardubický kraj v létě vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

Rozhodnutí kraje podle ministerstva obsahovalo vady věcné i procesní. Účastníci řízení podle resortu nedostali možnost vyjádřit se k dodatečným podkladům předloženým při řízení. Problémem byly také nedostatečné ekonomické podklady k opatřením týkajícím se oxidu dusíku. Nebylo z nich zcela zřejmé, jaké budou skutečné náklady na opatření, a nebylo možné ověřit jejich správnost, uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Čtěte také:
Tuček: O výjimky budou žádat všechny elektrárny
Chvaletická elektrárna žádá o emisní výjimku

Nešlo tedy nijak vyhodnotit ani prověřit, zda náklady přesahují přínosy pro životní prostředí,“ uvedla Roubíčková. „Podle evropské směrnice je možné výjimku udělit pouze v případě, že je prokázáno, že náklady na dosažení limitů převyšují přínosy, které by opatření měla pro životní prostředí. A ani ekonomické podklady ke rtuti nebyly dostatečné,“ doplnila.

Vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Martin Vlasák se zatím s rozhodnutím ministerstva neseznámil. „Budeme je respektovat, je pro nás závazné. Na další rozhodnutí máme podle správního řádu 60 dnů, pokud bychom museli nařídit například ústní jednání, mohlo by to být i více,“ řekl Vlasák.

Společnost Sev.en EC musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti. Technici Elektrárny Chvaletice mezitím ladí technologické a výrobní procesy, aby elektrárna co nejdříve splnila nové evropské emisní limity. Výjimku z emisních limitů již nedávno úřady udělily Teplárně Olomouc a v příštím roce o ni chce požádat několik dalších energetických zdrojů v Česku.

„Podstatné je pro nás to, že podle ministerstva krajský úřad nepochybil, když nám v červenci udělil výjimku. Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky. Při této příležitosti považuji za vhodné uvést na pravou míru aktivisty šířenou dezinformaci, že udělení výjimky by mělo negativní dopad na životní prostředí. Životní prostředí se uvedením nových technologií v elektrárně každopádně zlepší, a to nejen na Pardubicku. Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily. Ostatně ze stejných důvodů o ni žádají i ostatní. Historie ukazuje, že k pokroku nevedou zbrklé zákazy a omezení, ale dlouhodobě rozvíjené nápady a inovace,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Čtěte také:
Modernizace Chvaletic nemá negativní vliv na okolí
Chvaletice vyrobily rekordní množství elektřiny

„V jednom metru krychlovém spalin musíme najít a zachytit mikrogramy rtuti. To poměrově odpovídá úkolu najít a zachytit několik pingpongových míčků z prostoru, který je stejně velký jako O2 arena v Praze. Hodně si slibujeme od tzv. látkových filtrů. Naši kolegové z Teplárny Kladno s nimi dosahují skvělých výsledků, a to nejen v případě zachytávání prachových částic, ale právě také rtuti a dalších znečišťujících látek. Co se týče oxidů dusíku, tam se již pohybujeme velmi těsně nad hranicí nových emisních limitů a jejich splnění už je jen otázkou správného nastavení,“ vysvětlil Aleš Pánek, zástupce útvaru pro životní prostředí Elektrárny Chvaletice.

Elektrárna Chvaletice pokračuje v rozsáhlé modernizaci, jejímž výsledkem bude největší snížení emisí od 90. let a také splnění nové směrnice BREF platné od poloviny srpna 2021. Projekt za několik miliard korun reprezentuje jednu z největších ekologických investic soukromého sektoru. V současnosti vrcholí oprava a ekologizace bloků 3 a 4, díky níž se sníží emisní koncentrace všech významných znečišťujících látek zhruba na polovinu. Následovat bude optimalizace a doplňování technologií tak, aby elektrárna splnila i nové emisní limity dle BAT. Provozovatel již splňuje 23 z 25 požadavků, o výjimku požádal pouze v případě emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti.

Z rozptylové studie vyplývá, že podíl emisí z elektrárny na celkové úrovni znečištění v regionu je již v současnosti velmi nízký. V letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu elektrárny jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích. Podíl příspěvku elektrárny na ročním průměru koncentrace rtuti činí maximálně 0,002 % imisního limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Elektrárna Chvaletice je třetí největší výrobce elektřiny v ČR a současně jediný zdroj elektrické energie v Pardubickém kraji, který je certifikovaný na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackoutu. Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 98,8 %, emise NOX o 81,1 %, emise TZL o 91,2 % a emise CO o 82,4 %. Díky právě probíhající investici budou emise nadále klesat.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
V garáži tento stroj neopravíte