Bude to pro mě více úřednické hornictví

Nový ředitel OKD pro restrukturalizaci Zbigniew Janowski. Foto: nettg.pl

Novým ředitelem OKD pro restrukturalizaci se stal Zbigniew Janowski. Své plány představil v rozhovoru pro Měsíčník Horník. Rozhovor přinášíme v nekrácené podobě. 

Co bylo důvodem zřízení nového odboru, jaké jsou jeho úkoly?

Důvodem je centralizovat, sjednotit a koordinovat veškeré činnosti spojené s postupným útlumem hornické činnosti v jednotlivých důlních lokalitách v našem revíru. Představenstvo společnosti OKD uložilo v termínu do konce letošního roku odbor vytvořit a stanovit náplň jeho práce. Já se ve své nynější funkci vracím prakticky o deset let zpět, kdy jsem začínal na tehdejším Dole Paskov (dnešním Závodě Útlum– Jih) jako hlavní inženýr a mým úkolem bylo mimo jiné i vyřizování podobných projektů.

Dá se už přiblížit personální obsazení a rozdělení kompetencí?

To je v současné chvíli ještě předčasné. Mám za úkol vytvořit organizační strukturu útvaru, vymezit jeho kompetence a personální obsazení, vytvořit koncepci. Naší prací bude příprava a zajišťování veškerých potřebných dokumentací, dozor nad uskutečňováním projektů likvidace včetně kontroly fi nancování i dodržování rozpočtů. Dále také komunikace s dotčenými orgány státní správy. Mám představu, že v personální oblasti budeme čerpat ze stávajících lidských zdrojů v OKD. Byť je v naší fi rmě momentálně už minimum zaměstnanců, kteří v minulosti vykonávali nějakou systémovou činnost spojenou s útlumem lokality. Krátkodobě i můžeme v této souvislosti využívat externích služeb.

Čtěte také:
Bakalův recept na zbohatnutí
Bakala: Žralok pravdy a lásky

V jaké rovině se ponese jednání s úřady a báňskou správou?

Protože každé činnosti spojené s útlumem lokality předchází rozsáhlá legislativní příprava, zejména co se určitých dokumentů a projektů týče, bývají s tím vždy spojená i jednání s úřady státní správy, municipalitami a ostatními účastníky řízení. Budou se řešit zpracovávání dokumentace vlivů na životní prostředí EIA, vypořádání zásob, technické projekty likvidace, plány likvidace a zajištění, technologické postupy.

Kdy a jak se v OKD projeví činnost nového útvaru?

Prakticky se již projevila začleněním Závodu Útlum–Jih a lokalit Frenštát a 9. květen. Vznikem a nastartováním jeho činností chceme vytvořit funkční standard, který bude možno aplikovat téměř univerzálně na další lokality zařazené do útlumového programu nebo konzervačního režimu.

Co pro vás znamená přechod z činné části revíru do utlumované?

Osobně to pro mne znamená změnu podstatnou. A to přechod od každodenní operativy na činné šachtě ke koncepční práci, kdy se budu místo výroby zabývat útlumovými projekty a konzervačním režimem a přibude jednání s úřady státní správy. Stále to však bude hornictví, i když už ne přímo spojené s plněním úkolů v těžbě a metráži. Očekávám méně adrenalinovou práci s omezením řešení různých anomálních stavů.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru