Do Dolu Bílina míří nový obr

Zakladač ZPDH 6300 foto PRODECO_compressed

Výroba nového zakladače začala již v první polovině roku 2016. Ilustrační foto: Prodeco

V souvislosti s prolomením limitů těžby bude v Dole Bílina (DB) postupně obnovována dobývací technika. Prvním velkostrojem bude zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103, který dodá společnost Prodeco.

Výroba jednotlivých částí podvozku a konstrukce spodní stavby začala už vloni. Spolu s dalšími díly byly průběžně ukládány na montážním místě Jana, kde v dubnu začne vlastní montáž a kompletace jednotlivých segmentů, uvedly Hornické listy.

Kontrakt na dodávku nového zakladače byl mezi Severočeskými doly a dceřinou společností Prodeco uzavřen na konci roku 2015. Brzy poté byly zahájeny projekční práce (nejprve strojní projekt, posléze elektro). V první polovině roku 2016 už začala v bílinských a tušimických dílnách Prodeco výroba jednotlivých dílů housenicového podvozku a ocelové konstrukce spodní stavby.

Čtěte také:
Raci od Dolu Bílina jsou v bezpečí
Bílina: lom s jasnou budoucností

Vlastní montáž a kompletace jednotlivých segmentů bude zahájena letos v dubnu na montážním místě Jana u Duchcova. Na výrobě nejnovějšího českého zakladače se podílejí převážně tuzemští subdodavatelé (Martia, Wikov, Metrostav, UNEX). Předání dokončeného velkostroje proběhne v říjnu 2018.

Projekt nejnovějšího zakladače pro DB vychází z osvědčeného staršího předchůdce ZPDH 6 300/Z 101, který v roce 1999 PRODECO dodalo Dolu Nástup Tušimice, a především pak ze zakladače ZPDH 6 300.1-CZ/Z 102, od roku 2010 v provoze na DB.

K technickým zajímavostem právě vyráběného velkostroje patří řešení kulové dráhy, kde je oddělen ozubený věnec otoče od vlastní kulové dráhy, což umožňuje samostatnou výměnu těchto dílů. Na pohonech dopravní linky, pojezdech obou podvozků a zdvihu výložníku budou použity kotoučové brzdy Svendborg Brakes. Řízení pohonů pojezdu housenic, otoče a dopravníků budou obstarávat frekvenční měniče.

Samozřejmostí je centrální mazací systém, centrální vysavač a náhradní zdroj (dieselagregát). Ovládání bude pomocí moderního řídicího systému z klimatizovaných kabin řidiče velkostroje (na otočné plošině) a klapkaře (na spojovacím mostě). Jako protipožární ochrana bude instalováno aerosolové stabilní hasicí zařízení AFIREX využívající k hašení vysoce účinný pevný aerosol tuzemské výroby. Zakladač bude s výkonem 6 300 m3 sypané zeminy za hodinu a instalovaným výkonem 2 425 kW představitelem druhého výkonového technologického celku označovaného TC2.

Po svém dokončení v roce 2018 utvoří technologický celek s kolesovým rýpadlem KK 1 300/K 111, případně K 2 000/K 101, které odtěžuje nadloží ze skrývkových řezů s obtížnými geologickými podmínkami a častým výskytem pevných pískovcových poloh. S rýpadly bude zakladač spojen dálkovou pásovou dopravou šíře 1 800 mm a odtěžené nadloží bude ukládat na vnitřní výsypce Dolů Bílina.

Mohlo by vás zajímat:
Google obsadí uhelnou elektrárnu
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park