Dopravník uvolnil místo pro rekultivace

Složiště chvaletické elektrárny prochází postupnou rekultivací, přestavba dopravníku byla její součástí. Foto: Sev.en Energy

Jednu z největších přestaveb linky dálkové pasové dopravy za poslední roky, na složišti popílku chvaletické elektrárny prováděli na přelomu března a dubna zaměstnanci úseku odvodnění a přestaveb Severní energetické.

Akce byla součástí osmé části Souboru staveb Rekultivace území Chvaleticka, kdy se na tomto území počítá s biologickou rekultivací na území o rozloze zhruba 30 hektarů. Nejnáročnější částí akce byla přestavba Pásového dopravníku PD 14.6, který bylo potřeba přesunout o několik stovek metrů. Strojní část prací zajišťovali přestavbáři Severní energetické. „Pro chvaletickou elektrárnu přestavby zajišťujeme již několik let, ale tato přestavba byla jednou z největších za poslední roky. Bylo potřeba celý pasový dopravník rozebrat, přesunout a znovu postavit zhruba o 250 metrů dál s převýšením asi 30 metrů. Dopravník měří zhruba 550 metrů,“ nastínil Jaroslav Graman, vedoucí úseku odvodnění a přestaveb Severní energetické.

Soud zrušil Chvaleticím výjimku chybně

O kompletní přestavbu se starala skupina osmi lidí tvořená jedním technikem a sedmi přestavbáři. „Na složišti Elektrárny Chvaletice se používá odlišná dopravníková technologie, než s jakou běžně pracujeme v těžebních společnostech, ale i přes drobné odlišnosti se nejednalo o nic zásadního, s čím by si naši zaměstnanci nedokázali poradit a veškeré práce zvládli dokončit výrazně před stanoveným termínem,“ doplnil vedoucí.

Složiště chvaletické elektrárny prochází postupnou rekultivací. V prosinci loňského roku byla zahájena stavba č. 8 a přestavba dopravníku byla její součástí. Po jejím dokončení se na uvolněné území začalo s navážením zhruba 30 tisíc kubíků zeminy. Část plochy má být zalesněna, většina území bude osázena travní směsí a lučními květinami, takže se území stane i biotopem pro drobný hmyz. Práce tu budou pokračovat i nadále, v další etapě rekultivačních prací se počítá mimo jiné s výstavbou I. části přeložky chvaletického potoka.