Duchcov chce po těžařích novou silnici

Bílina letecky SD

Vláda rozhodla o prolomení limitů na Dolech Bílina na podzim loňského roku. Foto: SD

Severočeské doly připravují všechna potřebná razítka pro pokračování hornické činnosti na Dole Bílina. Momentálně probíhá proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA.

Bylo zpracováno oznámení záměru. V prosinci bylo předáno na ministerstvo životního prostředí (MŽP). MŽP jej rozeslalo všem dotčeným orgánům a institucím a zveřejnilo je na svých stránkách. Proběhlo zjišťovací řízení, v němž se k záměru mohou vyjádřit účastníci řízení, ale i ostatní instituce, například ekologické organizace a občané. Výsledky zjišťovacího řízení dosud nemáme. Předpokládáme, že je obdržíme od MŽP do konce tohoto měsíce,” řekl Teplickému deníku mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

Čtěte také:
Rok uhlí
Kam mohla směřovat loňská těžba hnědého uhlí

Přes deset připomínek vzešlo například z města Duchcov. Radnice tam mimo jiné chce po dolech vést dopravní obslužnost spojenou s hornickou činností mimo město, vybudovat dopravní spojnici mezi Duchcovem a Ledvicemi včetně chodníku, který má být rozdělený na pás pro pěší a pro cyklisty a hlavně postavit silnici pro nákladní a osobní dopravu na jihozápadním okraji města.

 „Od silnice si slibujeme snížení kumulovaných emisí a prašnosti v centrální části města,” řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera a dodal: „Chápeme národohospodářskou potřebu České republiky k pokrytí energetických komodit z vlastních zdrojů, ale pokračování těžby sníží kvalitu života zdejších obyvatel. Proto věříme, že naše připomínky budou akceptovány.

Po zjišťovacím řízení bude následovat zpracování dokumentace. „Mimo jiné se v ní budeme muset vypořádat se všemi připomínkami ze zjišťovacího řízení. Dokumentace obsahuje řadu odborných plánů a studií. Patří mezi ně například biologický průzkum, vliv na krajinný ráz, archeologický průzkum, hodnocení geologie a hydrogeologie, rozptylová a hluková studie, vliv na lidské zdraví, vliv světelných emisí, souhrnný plán sanace a rekultivace a další,” vysvětlil Kopecký.

Pokud půjde vše podle plánu, tak by EIA mohla být hotova v závěru příštího roku. Vláda rozhodla o prolomení limitů na Dolech Bílina na podzim loňského roku. Hranice bude 500 metrů od domů. Lom Bílina provozují Severočeské doly z polostátní společnosti ČEZ. Za limity jsou odhadované zásoby asi 100 milionů tun uhlí.

Těžba na Dolech Bílina kontinuálně pokračuje na základě povolení hornické činnosti dle plánu otvírky, přípravy a dobývání na roky 2010 až 2030. Předpokládáme, že ke změně báňských postupů, která reaguje na usnesení vlády z října 2015 a ke kterému se vztahuje současný proces EIA, by mohlo dojít cca v roce 2020,” dodal Kopecký.

Mohlo by vás zajímat:
Mobil ušitý horníkům na míru
VIDEO: Čínský titán na 16 kolech
Lužický kraj se mění v zemi jezer