Doba čtení:2 m, 32 s
Elektrárna Chvaletice prošla v minulých letech rozsáhlou ekologizací za miliardy korun. Pro vyhovění novým emisním požadavkům by však byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Proto žádá elektrárna o výjimku. Foto: Severní energetická

Ministerstvo životního prostředí vrátilo Krajskému úřadu Olomouckého kraje k doplnění žádost Elektrárny Chvaletice o výjimku z emisních limitů. Provozovatel elektrárny musí úřadu podrobněji vyložit některé ekonomické a ekologické detaily. Souběžně elektrárna pokračuje v několikamiliardové ekologizaci provozu a snižuje dopad na životní prostředí. V roce 2019 měla například historicky nejnižší emise oxidu siřičitého a třetí nejnižší emise oxidů dusíku.

Emisní výjimka slouží jako ekologizační program, který umožňuje velkým zdrojům získat více času na provedení potřebných náročných investic. Protože požadavky Evropské unie jsou velmi přísné, o tuto výjimku žádá většina českých uhelných elektráren a tepláren. Elektrárně Chvaletice již dříve vyhověl Pardubický kraj a později Olomoucký kraj, v obou případech však žádost vrátilo k doplnění Ministerstvo životního prostředí.

Čtěte také:
Starostka Chvaletic podpořila výjimku pro elektrárnu
Matušovská: Od uhlí nesmíme utéct zbrkle

„Respektovali jsme rozhodnutí obou krajských úřadů, respektujeme i oba verdikty odvolacího orgánu. Průtahy úředního řízení svědčí pouze o tom, že projekt transformace jedné z největších českých elektráren na moderní provoz v souladu s novými evropskými pravidly je nesmírně komplikovaný a časově náročný. Proto i nadále poskytneme úřadům maximální součinnost a co nejdříve vypořádáme připomínky odvolacího orgánu,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys a dodává: „Tu nejlepší odpověď všem odpůrcům našeho záměru však přinášíme nad chladicími věžemi – díky finišující ekologizaci se nám již podařilo snížit emise zhruba o polovinu oproti období, kdy jsme elektrárnu přebírali jako nový vlastník.“

Mezitím Soudní dvůr Evropské unie vyhověl žalobě Polska proti závěrům o nejlepších dostupných technikách, a nepravomocně tak zrušil platnost nových evropských limitů pro velká spalovací zařízení. Podle rozsudku jsou nicméně účinky směrnice zachovány až do doby, než bude přijat nový prováděcí akt, což by se mělo stát nejpozději do dvanácti měsíců. Žalobu podalo Polsko již na podzim 2017. Napadlo tím především proces přijetí prováděcího rozhodnutí a také nesprávné posouzení dopadů. V důsledku podle žaloby Evropská komise stanovila nepřiměřeně vysoké emisní standardy na základě nepřesných a nereprezentativních vzorků dat.

Na podzim loňského roku Krajský úřad Olomouckého kraje nepravomocně potvrdil Elektrárně Chvaletice částečnou a časově omezenou výjimku právě z nových evropských emisních limitů úspěšně napadených žalobou. Oproti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje však významně přitvrdil v uložených podmínkách. Provozovateli uložil každý rok podrobně reportovat o procesu postupného snižování emisí a po uplynutí poloviny lhůty požadované výjimkou mu stanoví nový emisní limit na příslušnou znečišťující látku. Stanovený limit bude revidován již po třech letech.

Elektrárna Chvaletice prochází největší ekologizací od 90. let. Provozovateli se již podařilo od převzetí zdroje v roce 2013 snížit emise oxidu siřičitého o 64 % a emise oxidů dusíku o 37 %. Udělená výjimka mu dovoluje v přechodném období mírně překročit emisní koncentrace oxidů dusíku a stopové rtuti nad nový zpřísněný limit. Dle rozptylové studie přiložené k žádosti o výjimku bude přitom rozdíl v dopadu elektrárny na ovzduší neměřitelný oproti stavu bez uplatněné výjimky.