Starostka Chvaletic podpořila výjimku pro elektrárnu

Elektrárna Chvaletice je jediný zdroj elektrické energie v Pardubickém kraji, který je certifikovaný na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackoutu. Foto: Sev.en Energy

Elektrárna Chvaletice požádala o výjimku z evropských limitů, které se týkají emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Její udělení podporuje i starosta města Chvaletice Zdeňka Marková. „Případné zamítnutí žádosti o výjimku by pro město mohlo znamenat riziko růstu nezaměstnanost,“ uvedla pro Pardubický deník.

„To, že se musí plnit limity, které nám udává Evropská unie, je pravda. Také je pravda, že Evropská unie umožňuje požádat o výjimku. Nechala jsem si předložit rozptylovou studii, ze které vyplynulo, že pokud bude výjimka schválena, hodnoty oxidů dusíku a zbytkové rtuti se ve Chvaleticích projeví řádově v setinách procent, takže je to spíše neměřitelné a proti současnému stavu se tyto hodnoty nezhorší. Záleží, jak rozhodne nadřízený krajský úřad. My se domníváme, že pokud by byla výjimka udělena, dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí budou zanedbatelné,“ řekla starostka.

Čtěte také:
Tuček: O výjimky budou žádat všechny elektrárny
Chvaletická elektrárna žádá o emisní výjimku

Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí. Žádost o výjimku se v případě chvaletické elektrárny týká emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil generální ředitel elektrárny Václav Matys.

„Udělení výjimky v žádném případě nepovede ke zhoršení životního prostředí v blízkém ani vzdáleném okolí elektrárny. Rozsah imisní změny bude prakticky neměřitelný,“ uvedla k výjimce na NOX společnost ORGREZ v rozptylové studii, kterou elektrárna přiložila k žádosti.

Starostka Marková proto doufá, že výjimka bude elektrárně udělena. „Elektrárna stojí ve Chvaleticích už přes 40 let. Za tuto dobu se stala nedílnou součástí našeho města. Zaměstnává přes 300 lidí, vedle toho jsou na ni navázány další firmy, což představuje dalších asi 300 zaměstnanců. Náš postoj k elektrárně byl a je i nyní kladný. Případné zamítnutí žádosti o výjimku by pro město mohlo znamenat riziko růstu nezaměstnanosti,“ uzavřela Marková.

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR) bez ohledu na počasí. Elektrárna je jediný zdroj elektrické energie v Pardubickém kraji, který je certifikovaný na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackoutu. Je nezastupitelnou součástí energetické sítě v Pardubickém kraji v případě poruchy či narušení přenosové soustavy ČR.

Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 97 %, emise NOX o 74 %, emisi TZL o 91 % a emise CO o 82 %. Díky právě probíhající investici budou emise nadále klesat.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu