Elektrikáři z uhelného lomu Důl Bílina

Sehraná parta elektrikářů: (zleva) Pavel Brejcha, Tomáš Marek, Martin Šoufek, Pavel Vondrášek a Pavel Bělina. Foto: Hornické listy

Spektrum činností elektrikářů provozního úseku Těžba uhlí v Dolech Bílina je značně široké. Zabezpečení elektrické energie a její rozvod na pohony dálkové pásové dopravy jsou přitom pro chod uhelného lomu klíčové. Co všechno obnáší být elektrikářem v nejhlubším hnědouhelném dole?

Za každého počasí, v každém ročním období, každý den zajišťuje parta elektrikářů provozuschopnost dálkové pásové dopravy provozního úseku Těžba uhlí v DB. „Dohromady je nás 33, z toho 20 elektrikářů pracuje v nepřetržitém směnném provoze a zbytek pak jen na ranních. Všichni jsme vyučení elektrikáři s dlouholetou praxí. Nově pak mezi nás dochází v rámci praktického výcviku také dva učni,“ upřesnil mechanik úseku Elektro Martin Hošek.

Čtěte také:
Raci od Dolu Bílina jsou v bezpečí
Bílina: lom s jasnou budoucností

Elektrikáři z uhelného lomu DB zajišťují chod nejen porubních dopravníků transportujících vytěžené uhlí od rýpadel k uzlu PVZ, ale také všech tří uhelných odtahů vedoucích od uzlu PVZ až do Úpravny uhlí v Ledvicích. V praxi to znamená kontrolovat, udržovat a v závislosti na postupu lomu přesunovat 50 poháněcích stanic a 13 PVZ (včetně těch v uzlu). Dohromady je to celých 28 km uhelných dálkových pásových dopravníků a 6,5 km dopravníků na skrývkové nadloží, neboť v DB patří k uhelnému lomu i dva skrývkové řezy začišťující uhelnou sloj. Pro napájení poháněcích stanic je využita napájecí síť 3PE AC 50 Hz 6 000 V – IT. Pro pohony hlavních motorů PD jsou použity usměrňovače, které napájí stejnosměrným napětím řízené střídače. Ze střídačů jsou napájeny motory pohonů pásu. Řízení poháněcí stanice zabezpečuje průmyslový automat Simatic S7 300 od firmy Siemens. Pro dálkové řízení pásových dopravníků se využívá komunikační síť Siemens a ZAT, napsaly Hornické listy.

Pracovní prostor elektrikářů je značně rozsáhlý. Po šachtě se přepravují nejen terénními vozy, ale i traktorem, který vozí velkou elektrocentrálu používanou pro pohon PVZ při posunu DPD do jiné pozice. Další nezbytností pro práci v šachtě je nabalovací vlek vysokonapěťových kabelů a vlek na přesun elektrozařízení VN. „Využíváme také dvě dílny, kde máme k dispozici mimo jiné i výpočetní techniku na sledování on‑line parametrů poháněcích stanic a pochopitelně také sklad náhradních dílů a měřicí techniky,“ doplnil elektrikář Tomáš Marek.

Jak už bylo uvedeno, sehraná elektrikářská parta je v provoze hnědouhelného lomu ve dne v noci za každého počasí. Práci si plánují podle potřeb lomu. Rozsah pracovních činností je značný – od klasických přestaveb a preventivních plánovaných odstávek až po odstraňování nenadálých závad, které vyřadily elektrozařízení z provozu. „Při přestavbách rozpojujeme napájecí a ovládací kabely, které po přemístění DPD zase dáme dohromady a zprovozníme. Kluci ze směnové dílny pak odstraňují jakékoliv závady elektrozařízení tak, aby bylo možné co nejdříve odstranit výpadek a zahájit opětovný provoz. Aby předešli případným poruchám, využívají 67 kontrolních míst na trase DPD, kde provedou během směny kontrolu,“ vysvětlil Tomáš Marek.

K povinnostem elektrikářů patří například také údržba zkrápěcích jednotek, kterých je dohromady po celé uhelné trase (od uzlu PVZ do úpravny) nainstalováno 53 kusů. Nově do jejich péče patří zařízení na odsávání a zakrytování polétavého prachu z přesypů lomových dopravníků na vstupu do úpravny uhlí, které výrazně omezuje únik prachu do okolí. Zruční elektrikáři neobstarávají jen provozuschopnost elektrozařízení DPD uhelného lomu, ale podíleli se například i na výrobě zkrápěcích jednotek pro omezení prašnosti. Zabezpečení elektrické energie a její rozvod na pohony dálkové pásové dopravy jsou pro chod uhelného lomu klíčové. Díky šikovné partě elektrikářů se daří udržovat provozuschopnost DPD téměř nepřetržitě a případné výpadky vždy brzy odstranit.

Mohlo by vás zajímat:
Google obsadí uhelnou elektrárnu
V Kodani vzniká unikátní spalovna se sjezdovkou
Bývalý důl se proměnil v muzeum a zábavní park