Doba čtení:3 m, 53 s
Podle Jana Ference si mladí demonstranti neuvědomují, k čemu mohou vést jejich požadavky. Foto: facebook.com/fridaysforfuture.cz/

Studenti demonstrující za ochranu klimatu zatím neřekli, co chtějí dělat. „Obávám se, že na dosaženém stupni poznání může jít především o omezení a zákazy. Jsou mladí a ještě nevědí, jaká panika nastala v létě 2003 při blackoutu v Kanadě, USA a v Itálii,“ napsal Jan Ferenc v komentáři v MF Dnes.

„Studenti zorganizovali demonstrace proti změnám klimatu – Fridays for Future, tedy Pátky pro budoucnost. Z jejich prohlášení lze vyčíst, že vlády by mohly dělat více. Že nesmíme zavírat oči před vědeckými poznatky. Motivem jim je podzimní zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu a inspirací pravidelné páteční demonstrace švédské studentky Grety Thunbergové,“ napsal Ferenc.

Čtěte také:
Dvakrát měř, jednou zakazuj …
Aktivisté kážou vodu, ale pijí víno

„Podle výše zmíněné zprávy totiž máme posledních dvanáct let na to, abychom dokázali přejít k udržitelnému způsobu fungování globální společnosti a odvrátili tak nevratné poškození ekosystému,“ píší studenti ve svém prohlášení.

Takže prý nezbývá, než rozpoutat paniku. Svou špatností je prý do bezvýchodné situace uvrhla generace jejich otců.

„Změna klimatu představuje vážnou věc, mladí lidé svou věc berou velmi vážně a to je výborné. Ovšem na straně druhé vliv člověka na tyto změny je stále jen vědeckou hypotézou. Páteční studentské demonstrace jsou tedy demonstrace za pravdivost hypotézy. Není to o nic vědečtější postup než hlasování o pravdivosti hypotézy, jak je provozuje Mezivládní panel o změně klimatu. Mladí se učí rychle,“ uvedl Ferenc.

Petr Doubravský, mluvčí Fridays for Future, v rozhlase řekl: „Děláme to (paniku) opravdu proto, že nám jde o naši budoucnost, protože se o ni bojíme, a o tu se bojíme proto, že starší generace se chovají tak, jak se chovají.“ Podle Ference však nedopověděl, jak se starší generace chovají. Jen se toho bojí.

„Pokusím se ho v jeho panice trošku uchlácholit. Starší generace, ty, které právě rozhodují o budoucnosti, jak je také mluvčí Fridays for Future charakterizuje, pro ochranu přírody a klimatu udělaly tolik, co žádné generace před nimi. Vyvinuly a v průmyslovém měřítku rozvinuly bezemisní, stabilní, spolehlivý a regulovatelný zdroj energie – jaderné reaktory. Uhelné elektrárny zbavily emisí síry a prachu. Vyvinuly a v průmyslovém měřítku rozšířily výrobu elektřiny z větru a slunce. Zvýšily výkon spalovacích motorů a snížily měrnou spotřebu paliva, přičemž zároveň odstranily zcela olovnaté emise, snížily a stále snižují emise skleníkových plynů a oxidů dusíku. Vyvinuly nové materiály a postupy tak, že mohou zákonem nařídit výstavbu energeticky úsporných, dokonce pasivních domů. Je zákonem nařízeno čistit veškeré odpadní vody a dokážeme to. Zpřísnila se ochrana přírody, krajiny, ohrožených druhů rostlin a živočichů, lidského zdraví, dokonce natolik, že je u nás paralyzována výstavba dopravní infrastruktury a bytů. „Starší generace“ dokázaly nahradit freonové plyny v chladicích zařízeních, aby nepoškozovaly atmosféru. To jen tak namátkou. A dokázaly vypěstovat a vyrobit potraviny pro deset miliard lidí,“ vyjmenoval realizované kroky Jan Ferenc.

Mladí podle něj chtějí rozpoutat paniku, ale ona už dávno vypukla. V panice se státy zříkají jaderné energetiky. Zakazují používat spalovací motory v dopravě. Panicky dotují biopaliva, aniž berou na zřetel jejich devastující vliv na zemědělskou půdu a na tropické lesy. Ženy v panice odmítají rodit děti, aby nepoškodily ovzduší planety.

„Politici před vědeckými poznatky zavírají oči,“ kritizují studenti současnou vládnoucí generaci. „Zlatá slova. Věda nám říká, že není k dispozici žádný zdroj elektrické energie, který by dokázal pokrýt energetické potřeby v požadovaném množství, spolehlivosti a kvalitě. Není k dispozici druh pohonu dopravních prostředků, který by dokázal pokrýt současné dopravní potřeby. Česká republika nemá dostatečnou rozlohu na to, aby třeba jen Prahu bylo možné zásobit teplem z biomasy. Současná energetická politika EU přinesla nový odborný termín „energetická chudoba“. Ten by mohl studentům, kteří nezavírají oči před vědeckými poznatky, připomenout, že ekonomika je také věda. A přestanou-li ženy rodit děti, lze vědecky dokázat, že lidstvo vyhyne sice o několik let později, ale s mnohem větší pravděpodobností než na změnu klimatu,“ zdůraznil Ferenc.

„Vyzýváme politiky, aby neprodleně začali jednat a učinili kroky nezbytné ke snížení emisí. Víme taky, co dělat a jak se vyhnout nejhoršímu. Jediné, co chybí, je akce,“ píše se v prohlášení studentů.

Co chtějí dělat a jaké akce chybějí, to zatím neřekli. Leč obávám se, že v horizontu dvanácti let a na dosaženém stupni poznání může jít především, nebo dokonce jedině o omezení a zákazy. Jsou mladí a nevědí, že to, co žádají, nebudou uhelné prázdniny. Nevědí, jaká panika nastala na konci léta 2003 při blackoutu v Kanadě, USA a v Itálii. Nevědí, co bylo stanné právo,“ uzavřel Ferenc.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků