Doba čtení:3 m, 5 s
V předpolí Lomu Bílina se za II. Světové války nacházely dva komplexy protiletadlové obrany německé armády. Foto: Oldřich Hájek

Archeolog Petr Čech z Akademie věd je vedoucím výzkumu, který probíhá na území Severočeských dolů (SD). Co všechno se v dolech dá nalézt, popsal v rozhovoru pro MF Dnes, jehož zkrácenou verzi přinášíme.

Pro co a jak dlouho na území Severočeských dolů jezdíte?

Na předpolí Lomu Bílina pracujeme od roku 2012. Nejprve to byl povrchový a geofyzikální průzkum a měření, od roku 2013 je to terénní odkryv probíhající šest měsíců v roce. Prvním objektem našeho zájmu je německá protiletadlová obrana z 2. světové války, která chránila mostecký chemický závod na výrobu syntetických pohonných hmot z hnědého uhlí. Od května 1944 se totiž stal „mostecký hydrák“ cílem spojeneckých leteckých útoků, proti kterým se Luftwaffe bránila dělostřeleckou palbou. V předpolí Lomu Bílina se nacházely dva komplexy protiletadlové obrany: první s patnácti mobilními kanony ráže 88 mm ve třech bateriích, druhá složená z dvanácti stacionárních kanonů ráže 105 mm ve dvou bateriích. K tomu náležely ubikace obsluh, sklady munice, středisko řízení palby, generátory elektrické energie a postavení lehkého dělostřelectva proti nízko letícím letadlům. Druhým objektem výzkumu je pohřebiště z 11.–13. století s kostelní stavbou neznámého zasvěcení. Za šest let výzkumu se podařilo najít, zdokumentovat a vyzvednout 877 hrobů, přičemž podle našich odhadů jich k výzkumu ještě cca 700 až 800 zbývá. V hrobech nacházíme takzvané esovité záušnice ze stříbra, postříbřeného bronzu a bronzu, prsteny, skleněné a polodrahokamové korálky, železné nože, klíče, kopí, opaskové přezky a předměty z olova. Nálezy se blíží počtu šesti set kusů, jen záušnic je téměř 400.

Čtěte také:
Uhelný ráj pro ohrožené druhy
Na rekultivované plochy se vrací chráněné druhy

Co považujete za nejcennější nález z předpolí těžby?

Za nejcennější nepovažuji ani tak nějaký nález, ale výzkumy jako takové. Protože jen z hodnocení celku můžeme poznat minulost a díky velkoplošným výzkumům máme možnost právě celky poznávat. Hezké nálezy potěší oko a je jistě zajímavé držet v ruce něco, co někdo nosil třeba před osmi sty lety.

Našli jste v dolech něco skutečně unikátního?

Výzkum dělostřeleckých postavení je unikátní svým rozsahem a je stále prvním na světě. Je to dáno rozsáhlými skrývkami ornice v předpolí Lomu Bílina. Jen komplex Nesvětice má rozlohu 18 hektarů. Takovou plochu odkrýt jinde není možné.

Jaká je spolupráce se Severočeskými doly?

Spolupráce je přímo příkladná a v zájmu jak historického poznání, tak i bezpečnosti práce. Výzkum dělostřeleckých postavení totiž odkryl na sedm tun aktivní dělostřelecké a letecké munice, kterou na místě likvidují pyrotechnici Policie ČR. Díky včasné domluvě můžeme obě naleziště zkoumat v předstihu. Nepřekážíme proto v práci SD a zároveň máme dost času obě lokality zkoumat a dokumentovat podrobně, jak si ostatně díky svému významu zaslouží.

Kde je možné vidět nálezy z území Severočeských dolů? Má veřejnost šanci je spatřit?

Nálezy z pohřebiště jsou uloženy v mosteckém muzeu, kde se konzervují a restaurují. Nálezy z 2. světové války jsou ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Část jich jistě bude použita v nové expozici Vojenského muzea v Praze na Žižkově. Další byly již představeny na výstavě v Oblastním muzeu v Mostě při příležitosti výročí konce druhé světové války před třemi lety, průběžně se prezentují např. při Mezinárodním dni archeologie. Jezdím a přednáším, nálezy beru s sebou. Šperky z pohřebiště a další hrobové přídavky chceme představit v ucelené expozici, plánujeme ještě tento podzim převoz náhrobníků do muzea v Mostě a vybudování jejich výstavy pod širým nebem. Před několika týdny vyšla obrazová publikace Archeologie a uhlí, kde jsou ty nejzajímavější výzkumů, tak i nálezů.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj