Doba čtení:2 m, 1 s
Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Foto: Sev.en Energy

Krajský úřad v Pardubicích zřejmě nerozhodne o změně integrovaného povolení pro elektrárnu ve Chvaleticích dříve než po 30. květnu. Vyplývá to z odpovědi úřadu ekologickým organizacím, které ČTK poskytl mluvčí Greenpeace Česká republika Lukáš Hrábek.

Energetické zařízení stále nezískalo pravomocnou výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť, ministerstvo životního prostředí nedávno přikázalo krajskému úřadu, aby rozhodl nejpozději do 22. května.

Krajský úřad řízení přerušil koncem února, začátkem května se k němu vrátil. V pátek 5. května oznámil elektrárně pokračování v řízení, oznámení zaslal prostřednictvím datové zprávy. Písemnost byla doručena ve lhůtě deseti dnů. Elektrárna má možnost se podle správního řádu ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení o pokračování řízení seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí, tedy do 30. května, poté úřad rozhodne.

Proč stát mlčí o útlumu uhlí a zasedne ještě uhelná komise?

Na základě výše uvedeného úřad nemůže ve věci rozhodnout ve lhůtě stanovené ministerstvem do 22. května 2023, aby nepřipravil účastníka řízení o jeho procesní právo. Po uplynutí lhůty pro seznámení s podklady úřad ve věci rozhodne, nevyplynou-li z vyjádření účastníka nové závažné skutečnosti,“ uvedl krajský úřad v odpovědi ekologickým organizacím.

Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje několik let. Žádost podala na konci roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nemá. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila. Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by podle svého vyjádření investovat další vysoké částky, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, původní výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu o dva roky kratší.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.