Motivace pro bezpečnost

Nejčastější újmy na zdraví se ve firmě OKD stávají v souvislosti s chůzí. Ilustrační foto: OKD

Vedení společnosti OKD vadí vysoký počet úrazů při chůzi, většina z nich se navíc ani nestává přímo v rubáních či na čelbách.

Společnost OKD vyhlašuje na říjen letošní již třetí mimořádnou bezpečnostní kampaň, jejíž součástí jsou opět i motivační prvky. Hodnotit a následně odměňovat se budou nadále bezpečná pracoviště – přičemž opakované získání tohoto statutu navýší konkrétnímu kolektivu či úseku odměnu. Na jednotlivých závodech proběhne také losování cen za bezpečnou práci jednotlivců, uvedl Měsíčník Horník.

Čtěte také:
V dole je provoz jako na rušné silnici
Dobývací kombajny v péči opravářů

Byť jsme letos v dubnu a v květnu zaznamenali historicky nejnižší počet pracovních úrazů v OKD, úrazovou četnost za leden až srpen máme na hodnotě 8,44. To je ale více, než za stejné období vloni a předloni,“ vysvětlil vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček s tím, že od počátku prvního do konce osmého měsíce roku 2017 se v revíru stalo 100 registrovaných pracovních úrazů. „Po rekordně nízkém dubnu a květnu se úrazovost v dalších měsících pohybovala s výjimkou července, kdy byl otřes v Důlním závodě 2, v průměru, s nímž ale nejsme a nebudeme spokojeni,“ tlumočil Zajíček názor vedení OKD. To je rovněž znepokojeno skutečností, že nejčastější újmy na zdraví se ve firmě stávají v souvislosti s chůzí.

Vysoký podíl úrazů při chůzi roste v OKD od loňska

Na téma dodržování BOZP při této činnosti je ostatně zaměřeno zářijové bezpečnostní poučení a důraz na něj bude kladen také v říjnové mimořádné kampani. „Vysoký podíl úrazů při chůzi roste v OKD od loňska. Lze si to vysvětlit vznikající nejistotou zaměstnanců a snahou se nějakým způsobem zabezpečit – a to bohužel hlášením případů, které končí mnohdy s trvalými následky. Zaznamenáváme i snahu zavléci do práce úrazy, které se staly mimo naši organizaci, a vydávat je za pracovní. Ve skupině úrazů při chůzi končí dvě třetiny případů jejich registrací, což je velmi vysoký podíl,“ popisuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Navíc asi šedesát procent registrovaných i evidovaných případů souvisejících s chůzí se nestalo přímo v rubáních či na čelbách, nýbrž na svážných chodbách, překopech, překladištích, nástupištích, pásových třídách, v náražích.

OKD proto další mimořádnou bezpečnostní kampaní reaguje jak na vysoký počet úrazů při chůzi,tak dodatečné hlášení nemalého počtu případů. „Je zapotřebí důsledně a včas prošetřovat všechny hlášené úrazové děje tak, abychom mohli objektivně stanovovat opatření a zároveň určit, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv,“ upozorňuje Zajíček. Na základě výsledků předchozích kampaní je podle něj vhodné se zaměřovat na kolektivy i jednotlivce, pořádat celopodnikové mítinky s vysvětlováním cílů motivace i plánů OKD v oblasti BOZP a využívat více hlášení skoronehod. Motivace bude spočívat ve vyhlašování Statutu Bezpečného pracoviště, a to za stejných podmínek jako dříve.

U kolektivů, které dosáhly statutu za červen a červenec a potvrdí jej i v říjnu, se jejich odměna zvýší,“ zdůrazňuje vedoucí odboru řízení bezpečnosti. Všechny závody také dostanou dárkové poukazy – pro nákup vstupenek na akce sportovního či kulturního rázu – které budou formou losování přidělovat zaměstnancům. „Mezi kritéria pro získání odměny jednotlivce patří práce bez registrovaného úrazu a záznamů za negativní jevy v bezpečnostní kartě. Do slosování budou zahrnuti ti, kteří odpracují v říjnu více než padesát procent plánovaných směn,“ dodává Zajíček.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu