Na jerech Most a Milada měří mikroklima

Jezero Milada vzniklo rekultivacemi a je největší v Ústeckém kraji. Foto: webové stránky Ústí nad Labem

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě zkoumá klimatický vliv jezer Most a Milada na rozložení a změny teploty a vlhkosti v jejich okolí.Studii si objednal Ústecký kraj.

Projekt „Studie dopadů hydrické rekultivace povrchových lomů na kvalitu ovzduší a mikroklima na území Ústeckého kraje“ je výzvou, která má posoudit, zda hydrický způsob rekultivace zbytkových jam nebude pro region znamenat zhoršení kvality ovzduší, zvýšení výskytu mlh, méně slunečných dní apod., napsal server homerlive.cz.

Čtěte také:
Spor o pozemky okolo jezera Milada
VIDEO: Jezero Most napuštěné za minutu

Provoz měřicích stanic byl zahájen 1. ledna 2018 a měření bude probíhat jeden rok. Poté bude provedeno zhodnocení naměřených údajů a porovnání s výsledky projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ řešeným v letech 2011 až 2014 s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

Měřeny jsou základní meteorologické veličiny a koncentrace aerosolových částic PM10. Pro účely měření byly vybudovány a instalovány měřící stanice v lokalitách jezero Most, Kopisty, Milešovka, jezero Milada a na budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí.

Výsledky měření budou sloužit jako jeden z podkladů pro hodnocení využití ekonomického a ekologického potenciálu vznikající „jezerní krajiny“ obou vodních ploch a přilehlých rekultivovaných ploch pro rozvoj území a jejich funkční zapojení do okolní sídelní struktury.

Mohlo by vás zajímat:
Obnovitelné zdroje? Kam vítr, tam analýza
Bývalá šachta vyrábí elektřinu z vody
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů