Největší proměnou projde společnost Coal Services

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi a do Severní energetické patří od roku 2013. Foto: Severní energetická

Se vznikem nové Skupiny Severní energetická (Sev.en Group) souvisí i celá řada dílčích změn v jednotlivých společnostech skupiny.

Tou nejvýznamnější je oddělení výroby a obchodu. Těžební společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná se zaměří výhradně na těžbu a úpravu uhlí, obchodem se bude zabývat nově založená společnost Sev.en Commodities, která bude obchodovat s elektřinou i s uhlím.

Čtěte také:
V Chvaleticích dokončují modernizaci
Jak se zachraňuje z komína elektrárny

Podstatně se však také rozšíří okruh služeb, které bude jednotlivým členům skupiny poskytovat společnost Coal Services. Až doposud se společnost zabývala poskytováním takzvaných sdílených služeb, což byly zejména ekonomické a personální činnosti. V novém organizačním uspořádání se výrazně posílí technické a výrobní činnosti pro těžební společnosti.

Výrobním ředitelem bude Miroslav Borovský, nově vzniklý výrobní úsek bude zahrnovat útvary koordinace výroby a odbytu uhlí, ale také báňských činností, krátkodobých i dlouhodobých projektů, geologie, pozemků a rekultivací. Budou v něm začleněni i zaměstnanci zabývající se ochranou majetku a bezpečností a hygienou práce v provozech. Většina těchto útvarů bude do Coal Services převedena ze stávajících těžebních společností.

Technickým ředitelem bude i nadále Petr Procházka. Do technického úseku budou spadat útvary hlavního energetika a hlavního mechanika a také správu majetku, která již součástí Coal Services byla.

Ekonomický úsek ředitele Radomíra Bernase bude zahrnovat stávající útvary ekonomického ředitele, které v rámci Coal Services již působí, stejně tak jako útvar nákupu a zásobování. Totéž platí i pro úsek personálního ředitele Petra Mrvíka.

Posledním specializovaným úsekem Coal Services je Úsek obslužných činností, jehož odborným ředitelem bude Pavel Kounovský, který bude zárovaň zastávat funkci závodního lomu. Sem patří oblasti bezpečnosti a hygieny práce, útvar měřictví, laboratoře, ekologie, ale také kolejová doprava a energetika.

Úsek generálního ředitele Vladimíra Roučka bude zahrnovat také organizační agendy a komunikaci skupiny.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Sen každého kluka z pískoviště
V lomu našli pravěký strom starý 20 milionů let
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu