Doba čtení:3 m, 45 s

Cílem současné EU je snížit růst světové teploty. Existuje řada studií, které dokazují, že obnovitelné zdroje, na něž Unie vsadila, přispívají k pravému opaku.

Větrné farmy budou asi sto let ohřívat klima, než začnou pomáhat k poklesu teplot. Spalování biomasy podporuje růst teplot. Solární panely vytvářejí tepelné ostrovy. Tyhle zprávy se z hlavních médií nedozvíte. Každá z nich je přitom podložena vědeckým výzkumem, čili splňuje požadavek všech klimatických aktivistů na to, aby se jí zabývali politici. Leč o těchto studiích nepadne ani slovo. Co tyto studie uvádějí a kde se dají najít?

Čtěte také:
Stabilita výroby z OZE je iluze
Češi žádají energetickou soběstačnost

První větší skandál s prachsprostou klimatickou cenzurou se na veřejnost dostal na začátku letošního roku v souvislosti s hysterickou reakcí zelené církve na film Planeta lidí od Michaela Moora (recenze Vladimíra Wagnera zde, film zde). Aktivistické výzvy ke smazání – nejen tohoto filmu – z Youtube se od té doby staly běžnou součástí života. Fungují stejně, jako „dopisy kolektivů pracujících“ v padesátých letech. Tedy k nekompromisní likvidaci jiného názoru. (Na likvidaci jejich nositelů teprve dojde.) V případě ekologizmu-klimatizmu a obnovitelných zdrojů tohle umlčení v důsledku vede k prosazování nespolehlivých a nesmyslně drahých řešení. Které navíc můžou mít nebezpečné vedlejší účinky. Jako je třeba oteplování globálního klimatu.

Informace o tom, že větrné elektrárny ohřívají vzduch, se objevily na webu Harward Gazette již v roce 2018 (zde). Podstatná zjištění o neblahém vlivu na teplotu a také přímo na klima, respektive množství srážek, přinesly výzkumy Cristiny L. Archerové, jež se do zkoumání působení VTE pustila ve snaze prozkoumat, jak moc mohou větrné farmy na moři (off-shore) působit jako bariéra na zmírnění hurikánů v Texaském zálivu. Což se jí podařilo prokázat. Ale zjistila i něco jiného. „Čím vyšší jsou věže větrníků a čím větší je průměr rotorů, tím větší je jejich redukční vliv na dešťové srážky,“ řekla Archerová v online „Renewable Energy Magazine“. (Článek v češtině s odkazy zde.)

Bohužel však tyto informace nevedly k tomu, že by se někdo – jako třeba EU – začal pořádně věnovat zkoumání možných vlivů VTE na klima. Až do letošního podzimu. To EU přišla s tím, že kolem evropských břehů nastaví zhruba 44 tisíc VTE za téměř 800 miliard eur. Ale co když mají obě studie pravdu? Co když vrtule opravdu ohřívají vzduch a klima a zabraňují průniku srážek nad pevninu? Tohle by přeci chtělo jednoznačně vyvrátit, nebo prokázat následnými studiemi, dřív, než se do vrtulí budou lít další stamiliardy eur, ne? Nebo k tomu parta bruselských komisařů, poslanců a premiérů přistupuje tak, jako v Číně? Tam na upozornění o možné kontraproduktivitě VTE prý přišla jednoznačná reakce: „Každý chce rychlý rozvoj větrné energie, nepřejeme si žádné překážky na této cestě.“

S biomasou, což je pro zelené spasitele obnovitelný zdroj, který navíc zachytává CO2, to také není tak jednoduché. Za prvé roky či desetiletí ukládaný oxid uhličitý se při spálení dřeva uvolní během minut. Což nutně vyvolává nesoulad mezi přínosem dřeva jako přirozeného úložiště CO2 a přínosem dřeva jako obnovitelného zdroje energie a tepla. Pro jistotu tenhle fakt část zelených věřících odmítá přijmout, takže se biomasa stále uvádí jako perspektivní obnovitelný zdroj… Vykácená plocha zároveň přestává fungovat jako přirozený krajinný chladič. Naopak ohřátý vzduch více vysušuje krajinu a mění procesy v ní probíhající. (Tohle téma je podrobněji rozebráno v rozhovoru zde.) Takže používání dřeva v energetice vede ke kácení velkých ploch, které pak ohřívají krajinu i vzduch. A zároveň tohle využití dřeva uvolňuje velké množství CO2, které se ve dřevě ukládalo roky.

Leč nedosti na tom. Do biomasy se počítá také seno, sláma, vlastně všechno „bio“, které má smysl spálit. Cokoli z toho se bude pěstovat ve velkém pro tento účel, udělá po sklizení velkou plochu, která bude fungovat jako velkoplošný ohřívač. Mimochodem, i spálením slámy se uvolňuje CO2.

V této souvislosti je samozřejmě zajímavé sledovat i návrhy na osazení pokud možno všech městských střech fotovoltaickými panely. Města sama o sobě již tepelnými ostrovy jsou. A ví se to. Dokonce již existují neziskovky, které mají radit radnicím, jak zpracovat jakési „ochlazovací plány“. Jenže jak asi bude fungovat ochlazování města, když jeho střechy a fasády budou osazeny černými panely, přitahujícími sluneční paprsky jako magnet? To už vlastně vypadá jako by už zase revoluce požírala své děti…

Pokud by naše, tedy západní, společnost fungovala správně, byly by uvedené skutečnosti v centru zájmu odborné veřejnosti i médií do té doby, dokud by opakované studie nepřinesly odpověď, jak je to doopravdy, co je přijatelné a co už je kontraproduktivní. Jenže jediné co se děje, je ignorování, nebo rovnou umlčování kritických hlasů.