OKD spustila další náborovou kampaň

Práce horníka je pro tvrdé chlapy. Ilustrační foto: OKD

Vedení OKD spustilo novou náborovou kampaň. Více přiblížila v rozhovoru pro Měsíčník Horník personální ředitelka Radka Naňáková.

Jaká je aktuální personální situace v OKD?

V letošním roce potřebujeme v rámci náboru obsadit přibližně 340 pracovních míst, z čehož 290 jich máme přímo na důlních závodech. Je to více než v jiných letech. Na druhé straně to není dáno tím, že bychom rostli a potřebovali zvyšovat stavy. Snažíme se udržovat stávající potřebné počty zaměstnanců. Nahrazujeme tímto jejich přirozené odchody.

Čtěte také:
Privatizace OKD je prý už promlčená
Horníci jdou na dlažbu, Bakala rozhazuje za hračky

Jaká byla reakce na náborovou kampaň v loňském roce?

Nově jsme v roce 2017 na důlní závody 1 a 2 přijali na základě náborové kampaně 220 zaměstnanců. Fluktuace je mezi lidmi
z náboru dlouhodobě přibližně pětadvacetiprocentní.

A jakou odezvu měly dosavadní kampaně?

Vzhledem k počtu přijatých se domnívám, že pozitivní. Firmy v tomto regionu se totiž obecně potýkají s nedostatkem pracovních sil, my proto 220 nových lidí v OKD považujeme za dobrý výsledek. Vesměs všechny nově příchozí oslovily naše náborové příspěvky. A samozřejmě jsme se zajímali, jak se o možnosti pracovat v OKD dozvěděli. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že většina reagovala na doporučení svého okolí – příbuzných nebo známých – což svědčí o tom, že OKD má stále v tomto regionu své zavedené jméno!

S čím přichází OKD v aktuálním náboru?

Nová náborová kampaň je primárně zaměřena na získávání zaměstnanců do profesí horník-rubač a horník-razič. Tedy na produktivní konta 101 a 103. Náborový příspěvek se zde pro tyto dvě profese oproti loňským čtyřiceti tisícům zvyšuje až na šedesát tisíc korun! Třetinu dostane nový zaměstnanec po třech měsících od zahájení pracovního poměru v OKD, třetinu po půlroce trvání pracovního poměru a zbytek poté co nejpozději do jednoho kalendářního roku získá kvalifi kaci horník v pátém tarifním stupni a odpracuje další tři měsíce v úseku rubání nebo příprav na kontě 101 nebo 103 (razič, rubač). Pro ostatní profese zůstává náborový příspěvek čtyřicet tisíc korun. Nový zaměstnanec ztratí na vyplacení náborového příspěvku nárok, pokud bude mít neomluvenou absenci nebo dojde-li k ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Do odpracované doby se v těchto případech nepočítá doba nemoci s výjimkou nemoci po dobu pracovního úrazu. Zájemcům o práci v OKD platíme lékařské vstupní prohlídky. Pokud jimi projdou, ale nenastoupí, jsou ovšem povinni je zpětně fi rmě uhradit. Tato nová forma náborového příspěvku platí pro uchazeče, kteří se přihlásili na Poradenském centru v Karviné od pátku 9. 3. 2018.

A možnost přivádět nové kolegy zůstává?

Ukázalo se, že doporučení funguje nejlépe, proto jsme se rozhodli navýšit příspěvek pro naše zaměstnance, kteří přivedou nového zaměstnance. Toto je druhým pilířem aktuální náborové kampaně a počítáme s tím, že odměna za získání více nových kolegů v jednom kalendářním měsíci progresivně poroste. Za přivedení jednoho nabízíme pět tisíc, za dva patnáct tisíc a v případě tří a více pak deset tisíc korun na osobu. Tuto šanci jsme dali všem zaměstnancům OKD s výjimkou těch působících v Centru personálních služeb. Nárok na odměnu nicméně mají až poté, co nově přivedený zaměstnanec splní podmínky určené náborovou kampaní. I v tomto případě nabídka platí pro doporučené uchazeče, kteří se přihlásili na Poradenském centru v Karviné od pátku 9. 3. 2018.

A co stávající zaměstnanci, budete je nějak motivovat k přechodu do rubání a na čelby?

Ano, a toto je třetí součástí náborové kampaně pro letošní rok. Vlastní zaměstnanec splňující kvalifi kaci horníka v pátém tarifním stupni, který je zdravotně způsobilý pro konta 101 a 103, a nepůsobí v úseku rubání a příprav, se může po dohodě s vedením závodu rozhodnout přejít do úseku rubání nebo příprav na konto 101 nebo 103. Pokud bude následně na produktivní konto dlouhodobě převeden, tak po odpracování prvních třech měsíců na tomto kontě v úseku rubání nebo příprav obdrží motivační příspěvek ve výši dvaceti tisíc korun. V případě, že by měl v té době neomluvenou absenci, anebo by s ním byl ukončen pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně, nárok na tento příspěvek ztrácí. Zájemci o přechody do rubání a do příprav se mohou hlásit manažerovi pro lidské zdroje na svém závodě. (viz. tabulka kontaktů na manažery pro lidské zdroje)

Potenciální horníky bude zajímat výdělek…

Ten nabízíme v rámci Moravskoslezského kraje zajímavý. Po jednom roce si horník v rubání nebo přípravách zařazený v pátém tarifním stupni může vydělat až jednačtyřicet tisíc korun hrubého měsíčně. A v dalším roce se jeho měsíční mzda může zvýšit na šestačtyřicet tisíc korun hrubého. Znamená to, že kromě motivačního příspěvku je zde i možnost odborného růstu. Samozřejmě jsme připraveni zajistit novým zaměstnancům i zvyšování odbornosti a doplnění jejich kvalifi kace.

Závěrem, odkdy platí tyto podmínky náboru?

Celá naše nová kampaň, v níž sázíme na soudržnost zaměstnanců s fi rmou i historický vztah obyvatel regionu k hornictví, platí od pátku 9. března.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech