Doba čtení:2 m, 4 s
OKK Koksovny nefigurují v čele žebříčků největších znečišťovatelů, ale sídlí přímo v Ostravě. Foto: koksovny.cz

Ostravský podnik OKK Koksovny se zavázal, že povolené emise sníží na polovinu nebo že posílí preventivní údržbu, která by měla bránit nežádoucím únikům znečišťujících látek. Dohodu, která platí do roku 2020, podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) a výkonný ředitel OKK Zdeněk Durčák.

OKK sice podle hejtmana nefiguruje v čele žebříčků největších znečišťovatelů, ale protože je přímo v Ostravě, je její vliv vnímán poměrně silně a negativně. „My jsme se domluvili, že se OKK v maximální míře pokusí vyhnout situacím, kdy dochází k haváriím, které potom obtěžují naše obyvatele,“ řekl Vondrák. „Samozřejmě je to znečišťovatel. Je to průmysl, který prostě nelze dělat bezemisně. Ale na druhou stranu vnímám to, že někdy se stávají terčem víc, než by měli,“ řekl hejtman.

Čtěte také:
Kde vezmou statisíce rodin na nový kotel?
Manipulace v „boji“ proti emisím

Kraj bude plnění dohody sledovat a průběžně hodnotit. „Jsem rád, že aktivity směřují k tomu, aby ubývalo epizod, kdy dochází k nějakému úniku znečišťujících látek,“ řekl Vondrák.

Podle Durčáka podnik používá nejlepší dostupné technologie, plní limity a ve většině případů je pod nimi. „Díky tomu, že jsme v tomto roce zprovoznili novou technologii odprášení uhelné služby a třídírny koksu, tak limit, který je nastaven na deset miligramů na metr kubický, my silně podkračujeme, pět miligramů na metr kubický,“ řekl Durčák.

Důležité je podle něj také posílení preventivní údržby. „Odhalujeme a včasně řešíme problémy, které by mohly nastat. Jde hlavně o zkvalitnění a pravidelnou výměnu hydroinjektáže při obsazování jednotlivých komor na OKK,“ řekl ředitel. Obsazování je vsazení uhelného hranolu do koksovací komory. Přitom vzniká plyn, který je hydroinjektáží odsáván.

Obsazování komor a výtlak koksu podnik provádí tisíckrát týdně. Představenstvo firmy chce vylepšení hydroinjektáže urychlit. „Už máme podepsanou smlouvu na dvě nová čerpadla. Ta by měla přijít začátkem příštího roku,“ řekl ředitel.

Dohodu s krajem podepsala také společnost Al Invest Břidličná, která patří stejnému majiteli jako OKK, podnikateli Petru Otavovi a jeho MTX Group. Zavázala se, že například koupí zametací stroj, aby snížila prašnost v areálu, a uvede do provozu recyklační linku organických rozpouštědel se zachytáváním nasycených par emisí těkavých organických látek. Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je podle hejtmana jednou z možností, které pomohou zlepšení vzduchu v regionu s mimořádně znečištěným ovzduším.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj