Pardubický kraj počítá i s uhelnými elektrárnami

Za místní uhelné elektrárny nevidí odborníci Pardubického kraje v následujících letech adekvátní náhradu. Foto. wikipedia.org

V příštích 25 letech se energetická základna Pardubického kraje značně promění. Krajská koncepce pamatuje na snižování náročnosti, úspory i požadavky EU na snižování emisí CO2. Elektrárny ve Chvaleticích i Opatovicích však budou potřeba stále.

Rada Pardubického kraje schválila Územní energetickou koncepci, která popisuje cíle a principy, jakým se v této oblasti bude kraj vyvíjet v následujícím čtvrtstoletí. Tedy až do roku 2043. Dokument ještě v únoru musí projednat krajské zastupitelstvo. Aby měl kraj šanci plnit Státní ekologickou koncepci a požadavky EU, obsahuje řadu nezbytných opatření. Ta zahrnují diverzifikaci energetického mixu i snižování spotřeby a stavbu méně náročných domů. Koncepce se bude každých pět let přezkoumávat a aktualizovat.

Čtěte také:
Divadýlko „mediálních feťáků“
Greenpeace způsobili milionové škody

„V dalších letech nás čekají velké změny, na které musí být kraj připraven i ve svém strategickém plánování. Abychom dosáhli cílů státní energetické koncepce, tedy bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, bude nutné přistoupit k zajištění co nejrozmanitějšího energetického mixu, a to jak z hlediska zdrojů, tak i druhů surovin,“ komentoval náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. Kraj vede v patrnosti i to, že jeho koncepce musí odpovídat snahám EU, jež se zavázala ke snížení emisí C02 o 40 procent ve srovnání s rokem 1990.

Kraj předpokládá vznik třídíren odpadů, z jejichž produkce bude část energeticky využitelná. A to podstatně více, než to mu je nyní. V dopravě se má rozšířit používání alternativních paliv. Kraj chce podpořit i větší zapojení do programu Energeticky úsporná obec. Nové úkoly pak budou stát i před provozovateli elektrických sítí,“ doplnil další rozměr vývoje náměstek Línek.

Pro kraj odborníci připravili dva scénáře budoucí krajské energetiky. „Obě varianty počítají s úspornými opatřeními v domácnostech i ve službách a průmyslu, s výměnou kotlů na tuhá paliva, s výstavbou nízkoenergetických domů a větším využitím zemního plynu. Různý je rozsah využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. Ani v jedné variantě se zatím v našem kraji neobejdeme bez elektráren ve Chvaleticích a Opatovicích,“ shrnul závěry koncepce náměstek hejtmana.

První varianta je „variantou cíleného rozvoje“, ta druhá „variantou nízkouhlíkovou“. Nízkouhlíková varianta je ekonomicky podstatně náročnější, protože v ní dojde i na instalaci obnovitelných zdrojů tam, kde to je ekonomicky nenávratné. Zde bude kraj bedlivě sledovat způsoby, jakými bude jejich rozvoj podporovat EU.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků