Senátoři: Ochrana ovzduší musí být kompromis

Senátní výbory se budou novele zákona věnovat ve středu. Příští týden pak celý Senát. Zdroj: www.senat.cz

Ve středu začnou senátní výbory pro životní prostředí a hospodářství diskutovat o novele Zákona o ochraně ovzduší. Bude debata stejně bouřlivá jako ve Sněmovně?

Senát čeká projednávání novely Zákona o ochraně ovzduší. Pirátská strana k ní ve Sněmovně předkládala pozměňovací návrhy obsahující zákaz výjimek pro uhelné elektrárny ze zpřísněných limitů EU, které posléze změnila na návrh časového omezení výjimek pro uhelné elektrárny. Poslanecká sněmovna zmíněný návrh zamítla. Jak se k zákonu postaví druhá komora?

Čtěte také:
A pak že nemá klasická energetika budoucnost
Kde vidí poslanci budoucnost energetiky?

Ze senátorů, kteří zatím odpověděli na otázky iUHLI.cz, se jen jeden hlas kloní k nekompromisnímu postupu vůči velkým elektrárnám. Ale chce zároveň stejně postupovat i proti ostatním znečišťovatelům. „Znečištění je způsobeno nejen stacionárními zdroji, ale i dopravou a domácími topeništi, proto  jsem pro důsledná opatření u všech zdrojů, i velkých elektráren,“ říká Jaromíra Vítková (KDU-ČSL). Domácnosti jsou přitom nyní hlavním znečišťovatelem ovzduší a to s obrovským náskokem, druhé místo patří právě dopravě, velké energetické zdroje mají až třetí místo. „Z pohledu legislativců se nejedná o kvalitní právní normu, která se spíše blíží k metodickému nařízení, chybí sankce a podobně,“ nabízí senátorka pohled na novelu, který zatím zůstal zcela stranou pozornosti.

Ostatní zákonodárci se snaží hledat přijatelný kompromis mezi oprávněnými požadavky na ochranu ovzduší a reálnými možnostmi české energetiky, potřebami obyvatel i průmyslu a energetické bezpečnosti. „Myslím si, že zachování výjimek je v současné situaci rozumným řešením, které podporuje energetickou nezávislost ČR,“ říká například Michael Canov (SLK). „Soběstačnost je v této době velmi důležitá,“ doplňuje jej podobně lakonicky Lumír Kantor (BEZPP za KDU-ČSL)

 „Je jisté, že všichni chceme naplňovat opatření v rámci zlepšování kvality ovzduší, ale musí být proveditelná technologicky i časově. Proto se domnívám, že veškerá opatření v rámci EU musí být projednávána v tomto trendu, ale měly by se zohlednit i různé „vstupy” zemí EU do realizace těchto opatření,“ nabízí širší pohled Milada Emmerová (ČSSD).

Ze senátorských odpovědí je – bez ohledu na stranickou příslušnost – cítit snaha o komplexní přístup k řešení. Což mimo jiné znamená i systematický postup od největších znečišťovatelů k těm nejmenším.

„Dnes je evidentní, že daleko důležitější a pro svět efektivnější je omezování emisí zaváděním modernějších technologií spalování například v Číně než další již velmi nákladné omezování emisí u nás, které by mohlo přinést zdražení energie při naprosto minimálním snížení emisí,“ vysvětluje svůj pohled Miloš Vystrčil (ODS).

„Je třeba velmi pečlivě zvažovat jakoukoliv investici vedoucí k snížení emisí zejména s ohledem nejenom na státy Evropy, ale celého světa. Bylo by totiž naprosto nesmyslné investovat někam, kde  mají jiné státy v oblasti ochrany ovzduší velké mezery a chovají se vůči ostatním velmi nezodpovědně. Pro čistotu ovzduší by se takto dalo všeobecně dosáhnout skokových úspěchů oproti marginálním opatřením v tak malé zemi jako je ta naše. Poslanci za Pirátskou stranu mají například možnost v rámci své iniciativy o zlepšení čistoty ovzduší dosáhnout o hodně většího efektu, pokud budou schopni o tom přesvědčit třeba sousední Polsko,“ navrhuje Jan Horník (STAN).

Že se snižování emisí slaďuje s udržením energetické bezpečnosti a nezávislosti jen obtížně, potvrzuje i senátorka Emmerová. „V těchto trendech bych volila kompromisní řešení, což se v podstatě děje i dnes,“ odkazuje na dosavadní přístup státu k celé problematice.

„I v energetice, dle mého názoru, by měl zavládnout především zdravý rozumný přístup, který by odpovídal jak zajištění alespoň rámcové energetické soběstačnosti ČR týkající se nejen uhlí, v tomto případě samozřejmě s ohledem na co možná nejvyšší ochranu ovzduší – mimochodem k nám na severní Moravu a do Slezska přichází znečištěný vzduch především z přilehlého Polska – tak i rozumné podpory obnovitelných zdrojů. Do extrémů všech směrů bych určitě nešel,“ shrnuje přístup odpovídajících senátorů Vladimír Plaček (ČSSD).

To, že zákonodárci zaujímají postoj, který je na hony vzdálený postoji ekologistů, je způsobeno i tím, že nepovažují obnovitelné zdroje za dostatečně stabilní, aby se na nich dala stavět česká energetika.

„V Česku tomu tak zatím není,“ má jasno například Miloš Vystrčil. Přehnaně optimistický není stran OZE ani Jan Horník. „Mezi evropskými státy jsou propastné rozdíly ve využívání obnovitelných zdrojů a to i z důvodu, že mnohé jsou limitovány svými přírodními podmínkami, takže česká energetika má sice ještě prostor pro  vybudování dalších obnovitelných zdrojů, ale ten je bohužel geograficky limitován,“ popsal senátor.

O výsledcích jednání výborů přineseme informace ve středu.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků