Švýcaři řeší solární energetickou hrozbu

Po Německu, Itálii, ale také Česku se nyní potýká se skrytou časovanou bombou fotovoltaických elektráren také Švýcarsko. Foto: pixabay.com

Švýcarská Federální komise pro elektroenergetiku ElCom vyzvala distributory elektřiny, aby začali řešit vlastnost solárních elektráren, že se automaticky vypnou, když se frekvence v síti přehoupne přes 50,2 herzů.

I když se nad tuto hranici běžně nedostává, může hromadné odpojení velkého počtu elektráren, kterých je ve Švýcarsku 1600 megawattů, výrazně rozkolísat síť a nestabilitu přenést i do okolních zemí. Stejný problém řešilo Německo už v roce 2011, kde se ale problém týkal 9000 megawattů solárů, uvedl server E15.cz.

Čtěte také:
Američtí solárníci propustili tisíce lidí
Vytáhne stát z kapes solárních baronů miliardy?

Na riziko hromadného automatického odpojení upozorňoval v roce 2015 také český provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Obě země přijaly opatření, která mají rozkolísání sítě masovým výpadkem solárů zabránit. Švýcaři teprve vhodný způsob ochrany sítě vymýšlejí. Úpravy by se měly týkat až 800 megawattů solárních elektráren.

Původ ohrožení sítě je zabudován ve střídačích, které stejnosměrný proud vyrobený v solárních panelech převedou na střídavý proud, jenž lze dodat do sítě. Elektřina ze solárů musí mít stejnou frekvenci jako okolní síť, kde se musí pohybovat co nejblíže 50 herzům. Střídače se přitom synchronizují podle aktuální frekvence v sítí. Pokud by tedy frekvence v síti byla příliš vysoká, což nastává při přebytku výkonu nad odběrem, fotovoltaiky by nestabilitu sítě zhoršovaly. Proto se v minulosti do střídačů zabudovaly ochranné prvky, které solární elektrárnu od sítě odpojí automaticky při frekvenci 50,2 herzů.

Riziko tohoto řešení se ukázalo v okamžiku, kdy výkon instalovaných fotovoltaických elektráren začal být vysoký. Provozovatelé přenosových soustav musí řídit síť tak, aby ji bez problémů udržely v chodu i při výpadku největší elektrárny. Proto Němci rozhodli, že najednou se může odpojit automaticky jen 3000 megawattů solárů. Majitelé elektráren s výkonem přes 9000 megawattů po roce 2011 museli upravit své střídače tak, aby se elektrárny odpojovaly postupně. Celá akce trvala tři roky.

V Česku se nakonec k úpravám střídačů a jejich frekvenčních ochran nepřistoupilo, přestože je do sítě zapojeno přes 2000 megawattů fotovoltaik. „Ochrany se technicky dají přenastavit, ale takovou úpravou by provozovatel elektrárny porušoval připojovací podmínky elektrárny,“ uvedl Vladimír Hochman, technický manažer společnosti PhotonEnergyOperations, která spravuje a poskytuje servis stovkám megawattů fotovoltaických elektráren nejen v Česku. „Aktuálně neexistuje legislativní nástroj, jak donutit provozovatele elektrárny přenastavit frekvenční ochrany. Požadavky na nastavení frekvenčních ochran jsou obsaženy v Pravidlech provozování distribuční soustavy, hodnoty nastavení frekvenčních ochran vždy vyhovovaly aktuálním požadavkům ČEPS v dané době. Nové výrobny připojované do distribuční soustavy mají již širší nastavení frekvenčních ochran. Navíc jsou vybavovány autonomní funkcí snížení výkonu při nárůstu frekvence,“ vysvětluje Soňa Holingerová, mluvčí největšího českého distributora ČEZ Distribuce.

České solární elektrárny musí být už několik let vybaveny zařízením, které umožní správci sítě regulovat dodávaný výkon a jeho rozdělení na činný a jalový výkon do soustavy. Tím se částečně problém automatického odpojování řeší.

Mohlo by vás zajímat:
Z Dolu Bohumír je hornické muzeum
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj