Tameh dokončil miliardovou modernizaci kotlů

Parní Kotel K11 o výkonu 230 t páry za hodinu spaluje nejen černé uhlí, ale také vysokopecní a koksárenský plyn. Foto: tameh.cz

Ostravská společnost TAMEH Czech, hlavní dodavatel energií pro hutní podnik Liberty Ostrava, dokončila renovaci tří kotlů za více než miliardu korun. Jde o klíčovou investici při snižování emisí oxidů dusíku ve spalinách, která umožní další provoz teplárny, řekl manažer pro investice Robert Šteffek.

Denitrifikace, tedy snižování oxidů dusíku, je pro nás klíčová především z toho důvodu, že nám zajistí možnost dalšího provozu teplárny s minimální zátěží pro okolí a také přispěje ke zlepšení ovzduší v kraji,“ uvedla generální ředitelka a předsedkyně představenstva česko-polského energetického holdingu TAMEH Kristina Červenková.

Čtěte také:
Češi u elektřiny řeší hlavně cenu
Drábová zpochybnila německou Energiewende

Dodala, že program ekologizace podnik spustil v roce 2013 a nyní finišuje s jeho poslední fází. Už dříve podnik investoval 1,8 miliardy korun do fluidního kotle, který umožňuje dokonalejší vyhoření paliva při nižších teplotách spalování a současně omezení tvorby škodlivých spalin, a spustil technologie pro snížení emisí oxidů síry.

V minulosti byly kotle K4 a K11 určeny pouze pro plynná paliva. Kotle K3, K5, K6 a K7 byly v roce 2017 nahrazeny fluidním kotlem K14 a nyní jsme zbylé kotle K8, K9 a K10 vybavili zařízením na odsiřování a denitrifikaci spalin,“ uvedla Červenková.

Šteffek vysvětlil, že po technické stránce obsahoval projekt významnou přestavbu primárních částí kotlů, zejména pak velkou část tlakových celků.

Kompletní změnou pak prošel řídicí systém a zrealizovány byly i některé pomocné technologie. To vše zajistí lepší kontrolu nad spalovacím procesem v kotlích a dosažení potřebných podmínek pro efektivní snižování oxidů dusíku ve spalinách,“ uvedl Šteffek. Renovaci kotlů K9 a K10 provedla firma Provyko a práce na kotli K8 obstarala polská společnost Energotechnika Energorozruch.

Společnost TAMEH Czech (dřívější závod Energetika) má přes 300 zaměstnanců. Provozuje energetické hospodářství v areálu huti Liberty Ostrava, kterou letos skupina Liberty Steel z globálního koncernu GFG Alliance koupila od skupiny ArcelorMittal.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
V garáži tento stroj neopravíte