Uhlí v roce 2018

Uhelný průmysl může na příští rok pohlížet poměrně s důvěrou.

Co by mělo stát na prvním místě, když bychom se měli pokusit o předpověď, jakým že rokem může rok 2018 být pro uhlí? Podle našeho názoru by to mělo být sdělení, že v příštím roce se nic až tak podstatného nestane, čímž je myšlen nějaký náhlý odklon od uhlí jako energetické suroviny při výrobě elektřiny a tepla, jak se o tom nezřídka hovoří. A současně je tím míněno především teritorium Evropy a Spojených států.

Čtěte také:
Některé evropské země se bez uhlí neobejdou
Němci platí za elektřinu rekordní ceny

To neznamená, že celkový trend se obrací. Vloni touto dobou vstoupil např. do života zimní klimatický balíček Evropské unie, který, mimo jiné, zopakoval odklon od fosilních paliv v budoucích desetiletích. Tento balíček a jeho cíle stále platí a konec konců by nebylo ani moudré na klimatické změny a životní prostředí rezignovat. Nicméně politické změny po volbách v Evropě a v USA v průměru znamenají, že cesta k ochraně klimatu by nemusela vést přes kotrmelce typu direktivního „okamžitého“ uzavírání uhelných elektráren.

Nahrává tomu i očekávání, že světové ceny uhlí by v příštím roce měly směřovat nahoru. Pokračující globální ekonomický růst by měl znamenat poptávku po uhlí v energetice i v ocelářství.

Zůstaňme ale doma. Co by mohl přinést rok 2018 v domácí těžbě uhlí?

Těžba hnědého uhlí by podle našeho očekávání mohla o něco vzrůstat podobně jako v roce letošním, viz graf č.1. V Česku (i díky Evropě) bychom měli zažít pokračující růst ekonomické aktivity, i když patrně nebude tak velký jako letos. To nahrává růstu spotřeby elektřiny. Navíc, i když patrně poroste podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách, uhelné elektrárny nezůstanou stranou ve snaze využít ještě přijatelných podmínek, než ceny emisních povolenek výrazněji vzrostou.

V segmentu černého uhlí bychom v příštím roce měli pozorovat asi dva hlavní rysy: pokračující útlum těžby, a naopak neslábnoucí produkce koksu.

O jak velký pokles těžby může v příštím roce jít, bude hodně záviset na harmonogramu útlumu dalších dolů OKD. Mělo by jít o Darko a Lazy. Hovoří se o termínu ukončení těžby až ke konci roku 2018, ale je možné předpokládat, že snižování se projeví v objemech těžby již v průběhu roku. Skutečnost, že časový plán v této chvíli není ještě definitivně hotov a má svým způsobem skluz a že v příštím roce mohou být očekávány lepších ceny uhlí, mohou celý proces o něco prodloužit a vymoci tak Darkovu a Lazům určitý odklad. Roční objem těžby by se v takovém případě mnohem více přiblížil letošním objemům, než jak je nastaven odhad viditelný v grafu č.2.

Ať bude tuzemská těžba černého uhlí v příštím roce jakákoliv, produkce koksu by se to nemělo nějak dotknout a mohla by i mírně růst. Argumentem by měl být již zmíněný pokračující ekonomický růst a schopnost provozovatelů koksáren dovézt koksovatelné černé uhlí ze zahraničí náhradou za pokles jeho těžby doma.

Zdá se tedy, že na příští rok v odvětví těžby uhlí můžeme pohlížet docela s důvěrou.

Graf č.1

Zdroj.: MPO, vlastní odhady

 

Graf č.2

Zdroj.: MPO, vlastní odhady

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme