Doba čtení:2 m, 8 s
„Nová situace nastolila nové priority a je jasné, že každá členská země musí hledat cesty, jak co nejdříve nahradit ruský plyn, ropu a uhlí,“ řekl předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec. Foto: ODS

Česká republika se s dopady ruské agrese do energetiky dokáže vypořádat. Mimo jiné je evidentní, že budeme ve výrobě elektřiny a tepla o něco déle a intenzivněji využívat uhlí. Po konferenci sněmovního hospodářského a bezpečnostního výboru o bezpečnosti v energetice to řekl předseda sněmovního hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS).

Současná situace přináší hrozby spojené například s okamžitým odstřižením od ruského plynu, v dlouhodobém výhledu to ale podle Adamce představuje příležitost k racionálním a z hlediska bezpečnosti země prospěšným změnám.

Včerejší diskuse se zúčastnili zástupci příslušných úřadů a firem, například Energetického regulačního úřadu (ERÚ), ČEZ, Čepra, Mera, ČEPS nebo Teplárenského sdružení či Hospodářské komory. „Témata z oblasti energetiky jsou složitá, komplexní a vzájemně provázaná. Proto vítám, že se na dnešním fóru setkalo tolik klíčových aktérů a podařilo se otevřít průřezově všechna témata energetické politiky,“ uvedl Adamec.

Podle Adamce je zjevné, že Evropa bude chtít pokračovat v naplňování závazků, které si stanovila v dohodě zvané GreenDeal. Změní se ale podle něj cesta, kterou se bude snažit těchto cílů dosáhnout. „Nová situace nastolila nové priority a je jasné, že každá členská země musí hledat cesty, jak co nejdříve nahradit ruský plyn, ropu a uhlí. Z pohledu České republiky je evidentní, že budeme ve výrobě elektřiny a tepla o něco déle a intenzivněji využívat uhlí,“ řekl Adamec.

Paukner: Elektřina a plyn zdražily už před válkou

Intenzivnější bude podle něj také podpora jaderné energetiky. „Zároveň se ale zvýší důraz na využití alternativních zdrojů energií a na snižování spotřeby energií obecně. Snaha zbavit se dlouhodobé závislosti na ruských surovinách a jejich vysoké ceny jsou emocionálně, ekonomicky a pragmaticky silné důvody, které rozvoj alternativních zdrojů energií významně urychlí,“ dodal Adamec.

Předseda Sekce hospodářské politiky Hospodářské komory ČR Filip Dvořák upozornil, že je nyní třeba k energetice přistupovat komplexně a efektivně. Plán, jak postupovat dál, by měli předložit odborníci. „Současná situace je mimořádná, ceny extrémně vysoké. Podnikatelé i domácnosti očekávají, že stát zajistí stabilní a cenově dostupné dodávky energií. Je proto nutné pečlivě vážit energetická, ekonomická, bezpečnostní i ekologická hlediska. To je těžký úkol a musíme se všichni přičinit, abychom ho zvládli,“ řekl Dvořák, který upozornil, že minimálně od roku 2014 od anexe Krymu už měly vznikat krizové plány. Místo toho minulé vlády podporovaly přechod teplárenství i části elektroenergetiky z uhlí na plyn, který dovážíme téměř ze 100% z Ruska.