Česko místo skutečného řešení jen příštipkaří

Fotovoltaika z principu není schopná dodávat elektřinu permanentně. V zimě jsou navíc dodávky z ní nejmenší z celého roku. A leckdy vůbec žádné. Foto: pixabay.com

Podpora instalace malých fotovoltaických zdrojů nepřispívá k řešení energetické krize. V zimě jsou totiž jejich dodávky minimální. Stát potřebuje skutečné řešení. A tím nejsou OZE v žádné podobě.

Podle sněmovny nebude pro instalaci fotovoltaiky do výkonu 50 kilowattů potřeba povolení stavebního úřadu, licence, ani se nebude posuzovat vzhled stavby. Zjednodušení se má týkat i zdrojů „umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče“ (např. zde). Vláda tím prý chce přispět ke snížení energetické závislosti na Rusku. Jenže se mýlí, stejně jako prakticky ve všem, co v energetice dosud předvedla.

To, co lidem média, Evropská komise, část europoslanců i vládní a opoziční politici roky servírují, není pravda. Obnovitelní zdroje energie (OZE) jsou současně jen občasnými zdroji energie a jako takové nedokážou zajistit energetické potřeby moderního státu. Ani místních komunit, kterými se v poslední době začali zelení lobbisté ohánět.

Solární Eldorado 2

Jasně o tom vypovídá i komentář Kamila Rajdla, senior konzultanta společnosti Amper Meteo, která poskytuje komplexní meteorologické služby. Ten pro Seznamzprávy.cz hodnotil vývoj energetických úspor v listopadu. „Češi tak ušetřili více elektřiny než v týdnu předchozím, kdy hodnota spotřeby klesla o 1,7 procenta. To je méně než v říjnu, kdy se úspory pohybovaly kolem pěti procent. Tento rozdíl podle Rajdla bude pravděpodobně dán z části již zanedbatelným vlivem střešních fotovoltaických elektráren,“ uvedl portál. „Mají podstatně menší produkci než v říjnu a domácnosti opět čerpají více ze sítě. Současná čísla tedy více poukazují na skutečné snížení spotřeby dané úsporami nebo poklesem ekonomiky,“ vysvětlil konzultant (zde).

Pro bližší představu, na obnovitelných a současně občasných zdrojích postavená komunitní energetika, má stejné fyzikální nároky, jako energetika celostátní. Protože stejné fyzikální zákony platí pro velkou elektrárnu stejně, jako pro lokální zdroj pro jeden dům. To znamená, že v případě elektřiny se musí rovnat množství odebírané tomu dodávanému. V případě tepla to znamená zase jen to, že teplo je jen tehdy, když je z čeho jej vyrábět. Což je právě ten základní problém, který žádný z nabízených zelených receptů neumí vyřešit.

V praxi to pak znamená, že pokud nesvítí slunce (nefouká vítr), elektřina není. A jestli je vytápění závislé na dodávce elektřiny z takového zdroje, není ani teplo. Což je právě případ tepelných čerpadel, propagovaných jako náhrada plynového vytápění. Celá „komunitní energetika“ tak stejně musí být zálohovaná celostátní sítí, jež musí mít dostatek zdrojů na to, aby takové zvýšení spotřeby dokázala pokrýt. V součtu tedy tento koncept nijak nesnižuje nároky na kapacitu velkých zdrojů. Proti těm ovšem zelená lobby vede soustavnou a čím dál agresivnější kampaň, založenou na pokroucených či zcela vylhaných argumentech.

Zelení lobbisté jásají, zemědělci a obce si zoufají

„V létě se maximální výroba z fotovoltaiky pohybuje na úrovni 60 – 70 procent instalovaného výkonu. V zimě je to na úrovni 20 procent a méně. V zimě je navíc odpolední špička spotřeby již za tmy, což přínos fotovoltaiky v  tomto období dál snižuje,“ popsal realitu fotovoltaiky v rozhovoru pro iUHLI.cz Karel Vinkler, ředitelem sekce Strategie a rozvoj nových technologií ve společnosti ČEPS (zde, další rozhovory o OZE s Karlem Vinklerem zde a zde). Sluší se dodat, že zimě jsou dny i týdny, kdy na mnoha místech fotovoltaika neprodukuje vůbec nic.

Komunitní energetika postavená na OZE tedy v žádném případě není a nemůže být řešením energetické krize. Protože elektřiny a tepla spotřebováváme víc v zimě, kdy OZE dodávají málo a leckdy vůbec nic. Lokální (ale i celostátní) OZE mohou pouze – a to především v letních měsících – snížit spotřebu z celostátní sítě. Když je dobré počasí. Jinak nic. Záložní konvenční zdroje s kapacitou pro pokrytí celostátní spotřeby musíme mít stejně. Protože jinak by v zimě byla tepelná čerpadla, nyní mohutně propagovaná jako další řešení krize, byla pouze drahou „ozdobou“. Ani ona se totiž bez stabilní dodávky elektřiny neobejdou.

Skutečné řešení energetické situace pro Česko spočívá v nejbližších desetiletích pouze v jádru a uhlí, neboť OZE jím, z podstaty nemohou být. Celkové emise oxidu uhličitého z draze dováženého plynu jsou totiž stejné, jako z uhlí. „Klimaticky“ tak záměna uhlí za plyn nedává nejmenší smysl. Dokud tohle Petr Fiala nepochopí a neoznámí do Bruselu, prakticky nic se nezmění. Vzápětí by tenhle fakt měl sdělit českým energetikům a těžařům, aby si podle toho mohli naplánovat budoucnost. Čas na to však rychle ubývá.