Funkcionáři Evropské komise balancují na hraně lží

Podle měření NASA, grónský ledovec Jakobshavn roste. Změna byla zaznamenána při dvou letadlových misích v letech 2016 a 2017. Foto: wikipedia.org

Tři materiály, tři informace o tání ledovců a všechny jsou opřené o vědecké práce. Chcete se podívat, jak se aktivisticky manipuluje s vědeckými poznatky?

Evropské země sdružené v EU nyní objíždí Raffael Mauro Petriccione, generální ředitel Evropské komise pro oblast klimatu. Přemlouvá ministry i poslance k tomu, aby souhlasili s tím, že země EU budou do roku 2050 „uhlíkově neutrální“, což je vize, pro kterou se rozhodla Komise. Výchozím materiálem je Petriccioneho zpráva, která je v angličtině zde a v češtině je na stránkách sněmovny zde.

Generální ředitel pro oblast klimatu Česko navštívil na konci března. Ve čtvrtek 21.3. měl diskuzi s poslanci a senátory, již pořádala předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti). Den před tím přijal senát usnesení ke zmíněnému materiálu. „Senát podporuje dlouhodobou strategickou vizi pro klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 předloženou Evropskou komisí, která potvrzuje snahu EU být lídrem v plnění cílů vyplývajících z Pařížské dohody o změně klimatu,“ uvádí se v něm. Celý text usnesení je zde.

Čtěte také:
Chceš zachovat klima? Nepoužívej Facebook
Aktivisté kážou vodu, ale pijí víno

Jak seriózní však jsou data, která Petriccione uvádí ve své zprávě, pro niž získává podporu? Jde o obratné lavírování mezi pravdou a lží, postavené především na zamlčování faktů. Dobrou ilustrací jeho přístupu – a přístupu všech aktivistů, včetně Evropské komise – je způsob, jakým informuje o tání ledovců v Grónsku. (Což samo o sobě opravdu nejspíš není dobrá zpráva!)

„Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance“ s názvem „Čistá planeta pro všechny.“ Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky již na své první stránce uvádí:

„Takováto neusměrňovaná změna klimatu by mohla přeměnit Zemi na „skleník“ a zároveň by se zvýšila pravděpodobnost, že dalekosáhlé dopady budou nevratné. Zpráva IPCC potvrzuje, že při globálním oteplení přibližně o 1 °C by mělo na 4 % rozlohy světové pevniny dojít k přeměně ekosystémů z jednoho typu na jiný, přičemž tato rozloha by se při změně teploty o 2 °C zvětšila na 13 %. Při zvýšení teploty o 2 °C se například očekává, že by na světě zaniklo 99 % korálových útesů. Při globálním oteplení o 1,5 °C až 2 °C by mohlo dojít k nevratnému úbytku grónského pevninského ledovce. To by mohlo v konečném výsledku vést ke zvýšení hladiny moří až o 7 metrů, a přímo tak ovlivnit pobřežní oblasti v celém světě včetně nízko položených oblastí a ostrovů v Evropě. K rychlému úbytku mořského ledu v arktické oblasti dochází v průběhu léta již dnes a má to negativní dopad na biologickou rozmanitost v severském regionu i na obživu místního obyvatelstva.„

Nejde o novou informaci, nicméně pro běžně informovaného člověka jsou v ní pravděpodobně nové konkrétní hodnoty nárůstu teplot a jimi způsobené škody. Včetně tání ledovců.

Jenže již 28. března přinesl server Novinky článek o tom, že podle měření NASA, velký grónský ledovec Jakobshavn naopak roste. Jakobshavn přitom zatím patřil mezi ty ledové útvary, které na světě tají nejrychleji. „Změna byla zaznamenána při dvou letadlových misích v letech 2016 a 2017. Od roku 2012 ustupoval Jakobshavn asi o tři kilometry ročně, navíc se ztenčil téměř o 40 metrů. V posledních letech však podle studie zveřejněné i ve vědeckém časopise Nature znovu narostl zhruba na stejnou úroveň jako v roce 2012,“ uvedly Novinky článek zde.

Pozoruhodná jsou i vyjádření vědců, která článek uvádí. Ti si totiž nejsou jisti tím, co je příčinou změny. Ale zároveň jsou si jistí, že je to jen dočasné. Údajně věří, že je to důsledkem přirozeného cyklu ochlazování severního Atlantického oceánu. Ovšem o přirozených cyklických změnách teplot na Zemi hovoří i ti vědci, kteří odmítají současný alarmistický přístup k vývoji klimatu…

A teď je čas na třetí zprávu o tání ledovců. Přišel s ní časopis Nature již v roce 2012 (zde, placeno) a v září loňského roku o ní informoval portál TechNet (zde). Zpráva uvádí scénáře pro roztání celého ledovcového příkrovu Grónska.  Což je to samé, o čem píše generální ředitel Petriccione. Podle Nature by však Grónský ledovec roztál za 2000 let, pokud by se průměrná teplota zvýšila o osm stupňů Celsia. „V případě oteplování o nejnižší předpoklad (2 °C) bychom zbytky grónského ledovce našli ještě za 50 tisíc let,“ cituje TechNet. A ano, pokud ledovec roztaje celý, zvýší se hladina světového oceánu o šest metrů.

Tím, že Petriccioneho zpráva, respektive zpráva Evropské komise, žádný časový údaj neuvádí, byť tyto údaje jsou dostupné již šest let, ji není možné hodnotit jako seriózní. A jak solidní, jak věrohodné jsou ostatní údaje, kterými zpráva operuje, když zásadní manipulace je již na první straně? Jak věrohodní jsou úředníci EK, kteří podle ní chtějí řídit celou Unii?

Mimochodem, když už se často hovoří o dezinformačních webech, není zpráva Evropské komise zralá ke zveřejnění na některém z nich? Tam by svou konstrukcí krásně zapadla.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje