Doba čtení:3 m, 34 s
Josef Lazárek má více než čtyřicetiletou provozní praxi v hornictví a zkušenosti z útlumu uranových, rudných i uhelných ložisek. Foto: OKD

Pod státním podnikem DIAMO funguje nový odštěpný závod DARKOV, pod který postupně přecházejí podle rozhodnutí vlády nejen majetek či lidé, ale především i povinnosti postarat se o bezpečný, hospodárný a bezproblémový útlum. Okolnosti popsal v rozhovoru pro Měsíčník Horník ředitel odštěpného závodu Josef Lazárek.

Můžete popsat svou dosavadní hornickou kariéru?

Jsem absolventem Hornickogeologické fakulty na Vysoké škole báňské v Ostravě, konkrétně oboru hlubinné dobývání ložisek. Od ukončení studia v roce 1977 jsem působil v uranovém průmyslu a prošel řadou funkcí od revírníka po ředitele. Pracoval jsem na dotěžení a ukončení ložiska Rožná. Mám zkušenosti jak z likvidačních, tak sanačních projektů ložisek uranových, rudných i uhelných. Moje poslední pozice byla výrobní náměstek odštěpného závodu GEAM. Je to celkem čtyřiačtyřicet let provozní praxe v hornictví. K tomuto regionu mám blízko, je mým druhým domovem, tady jsem v hornictví začínal, pracoval jsem jako horník na dolech OKD v ostravské i karvinské části. Mám tady přátele a ostatně i moje žena je z Ostravska.

Čtěte také:
Z OKD odejde v únoru 1770 lidí
Seismická aktivita v revíru OKD

Darkov ale ještě těží, co je aktuálně hlavní náplní vaší práce?

Důležitým datem bylo 29. října, kdy jsme oficiálně založili nový odštěpný závod. Ale moje práce začala dříve, podílel jsem se na přípravách tohoto procesu. Mým úkolem bylo vytvořit organizační strukturu nového závodu a připravit jednotlivé etapy převodu dolů. Šlo zejména o to, obsadit jednotlivé pozice odborníky z OKD a sestavit také dělnické kolektivy. Cílem bylo připravit vše tak, aby od 1. ledna 2021, kdy došlo k převodu části OKD zahrnující doly Staříč, Chlebovice, Sviadnov, Frenštát, Dukla a Lazy a příslušných dobývacích prostor, proběhlo vše plynule. Aby nenastal žádný technický, bezpečnostní nebo personální problém a mohli jsme pokračovat v dalších krocích. Je to velmi náročné, budujeme novou strukturu, nový závod – jak se říká od nuly – najíždíme IT systémy, procesy… a nesmíme na nic zapomenout.

Kdo se stal vašimi nejbližšími spolupracovníky, jsou z OKD?

Do prosince jsem byl jediným zaměstnancem závodu DARKOV, ale v tomto měsíci pak byly vytvořeny pozice náměstků. Náměstkem pro výrobu a ekologii se stal Jiří Golasowski a náměstkem pro techniku a služby Jiří Hanusek. Dále od 15. prosince nastoupil do funkce ekonomicko-personální náměstek Stanislav Wizur. Všichni přešli z OKD. Záměrem je maximálně využít zkušené pracovníky a odborníky od těžařů, a to jak v technických, tak dělnických profesích, protože jejich zkušenosti jsou nenahraditelné a velmi potřebné. Bez nich se neobejde příprava ani realizace likvidačních, sanačních a rekultivačních prací.

A přebírání majetku, lidí, útlumu a obecně nových úkolů?

Ve spolupráci s OKD už připravujeme personální obsazení závodu DARKOV pro období po druhé vlně k 1. březnu, tedy den po ukončení těžby na Darkově a ČSA. Po první vlně máme zhruba dvě stovky lidí a ve druhé přejde dalších cca pět set pracovníků pro zajištění činnosti o.z. DARKOV. Státní podnik ale připravuje i další kroky, například legislativní a technické zajištění převodu dolů a následných činností a organizuje mimo jiné propouštěcí pohovory s pracovníky. DIAMO převezme a vypořádá veškeré rovněž závazky vyplývající ze sociálního programu i z kolektivních smluv týkající se propouštěných zaměstnanců.

Co se v revíru změní po vyvezení posledního vozíku uhlí?

Po ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA přecházíme do zajišťovacího režimu a budeme připravovat tyto lokality na technickou likvidaci. Provedeme vyklizení rubání, vybudujeme izolační objekty, zajistíme další úkony podle technického plánu. Hlavním předmětem činnosti o. z. DARKOV obecně bude postupná technická likvidace dolů, povrchových areálů, sanace a rekultivace jak povrchových areálů, tak odvalů a odkališť. Samozřejmě budeme zajišťovat i systém protimetanových opatření a čerpání důlních vod.

Jak spolu budou spolupracovat odštěpné závody DARKOV a ODRA?

Postupné přebírání utlumovaných lokalit OKD vlastně logicky navazuje na dosud realizované zahlazování následků těžby černého uhlí zajišťovaného naším odštěpným závodem ODRA v Ostravě-Vítkovicích. Tam jsou pracovníci, kteří mají velké zkušenosti s útlumem hornictví v Ostravě a zároveň znají práci, jež v letech po uzavření šachet následuje. Takže my intenzivně spolupracujeme od začátku na přípravách celého procesu. Samozřejmě budeme spolupracovat na zajištění čerpání důlních vod, protimetanových a dalších bezpečnostních opatření, kde můžeme využívat zkušeností a zázemí kolegů ze závodu ODRA. Pracujeme pochopitelně také s novým odštěpným závodem HBZS.